Örkény Istvánról / Szakirodalom

MONOGRÁFIÁK:TANULMÁNYOK ÁLTALÁBAN:

 • HORNYIK Miklós: „A groteszk: válasz iszonyú önbizalmunkra” = Híd, 1967. 1349–1359. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Örkény István = Jelenkor, 1967. 11. 1058–1065. o. 10. = Uő.: Példázatos krónikák. Irodalmi tanulmányok, Miskolc, Felsőmagyarország, [2009], 36–47. o.;
 • SZABÓ B. István: Az anekdotától a groteszkig = Kritika, 1967. 8. szám, 36–38;
 • BOLDIZSÁR Iván: Örkény Párizsban = Színház, 1969. 1. szám, 32–33. o.;
 • MÁRTON László: Az abszurd világkép közép-európai változata. Örkény István műveiről = Magyar Műhely, 1969. 34. szám, 59–72. o. = Uő.: Tudósítások a senkiföldjéről. Esszék, Budapest, Belvárosi, 1995, 45–47. o.;
 • SZABÓ B. István: Harmincöt éven át az egypercesekig = Új Irás, 1969. 12. szám, 106–115.;
 • FÖLDES Anna: A Tengerparttól Tótékig. Örkény István írásainak margójára = Kortárs, 1969. 2. szám, 265–275. o. = Uő.: Próza jelen időben, Budapest, Gondolat, 1976. 47–84. o.;
 • HERMANN István: Az őrnagy és a többiek. Örkény István = Uő.: Szent Iván éjjelén, Budapest, Szépirodalmi, 1969. 127–134;
 • FUTAKY Hajna: Örkény István groteszkjei = Jelenkor, 1972. 177–180. o.;
 • LENGYEL Balázs: Örkény István = Uő.: Hagyomány és kísérlet. Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1972. 350–353.;
 • SÜKÖSD Mihály: Örkény István egypercei avagy a konkrét abszurd [A szerző műfaja, a prózairodalom műfaja, a kelet-európai „abszurd”. Érték és műfaj] = Új Írás, 1970. 6. szám, 110–113. o. = Uő.: Küzdelem az epikával, Budapest, Magvető, 1972, 229–240. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 201–211. o.;
 • SZAKOLCZAY Lajos: Örkény István átváltozásai. Portré egy novelláskönyv lapszélére = Napjaink, 1972. 3. szám, 10. o. = Uő.: Ötágú síp, Budapest, Magvető, 1989;
 • VARGHA Balázs: Örkény István útja a groteszkig = Uő.: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...”. Irodalmi városképek, Budapest, Szépirodalmi, 1973, 395–410. o.;
 • ALMÁSI Miklós: Örkénytől Örkényig = Kortárs, 1974. 316–318. o. = uŐ.: Kényszerpályán. Esszék, tanulmányok, Budapest, Magvető, 337-353. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 144–149. o.;
 • BODNÁR György: Örkény István harmadik indulása = Uő: Törvénykeresők, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 438–442. o. = Uő: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Argumentum, 2009. 461–463. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Örkény = Valóság, 1980. 5. szám, 57–62. o;
 • ANCSEL Éva: Örkény-hiány = Uő.: Töredékek az emberi teljességről, Etikai esszék és kisebb írások, Budapest, Magvető, 1982, 269–271;
 • LÁZÁR István: Az Örkény-varázs = RTV Újság, 1982. 14. szám, 6;
 • MOLNÁR Géza: Örkény íróiskolája = Uő: Arcok fényben és eltűnőben, Budapest, Szépirodalmi, 1982. 7–13. o.;
 • ROBOTOS Imre: A kérdezés szenvedélye = Magyar Nemzet, 1982. szept. 1. 4. o.;
 • TORDA [István]: Örkény = Ország Világ, 1982. 14. szám, 11. o.;

 • GÖRGEY Gábor: Örkény István = Uő.: Munkavilágítás, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 235–236. o.;
 • SZÁVAI János: Örkény István = Uő.: Zsendül-e a fügefa ága?, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 137–145. o.;
 • BORDÁS Győző: Elszenvedni a halált [Örkény István A hattyú halála c. tv-filmje a belgrádi televízióban] = Híd, 51.évf. 10. szám (1987. okt.), 1343–1347. o.;
 • P. MÜLLER Péter: Az örkényi halálkép nyomában = Jelenkor, 1987. 4. szám, 361–368. o.;
 • NAGY András: Közép-Európa realizmusa: a groteszk? A gondolkodó Örkényről = Árgus, 3. 1992. 4-5. szám, 63–71. o. = Valóság, 35. 1992. 11. szám, 71–81. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 172–195. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Valóság és abszurditás. Örkény István, a közép-európai krónikás = Árgus, 3. 1992. 4–5. szám, 54–57. o. = Uő.: Példázatos krónikák. Irodalmi tanulmányok, Miskolc, Felsőmagyarország, [2009], 48–55. o.;
 • LACZKÓNÉ ERDÉLYI Margit: A groteszk és a posztmodern néhány összefüggése = Irodalmi Szemle, 36. évf. 7-8. szám (1993. júl./aug.), 72–83. o.;
 • CZEIZEL Endre: Örkény István genealógiája = Valóság, 37. 1994. 6. szám, 66–75. o.;
 • HANNUS István: Örkény István és a kémia. [Eredeti dokumentumok közlésével] = Magyar Kémikusok Lapja, 49. 1994. 1. szám, 19–24. o.;
 • FÖLDES Anna: Miért éppen Örkény? = Kritika, 1999. 1. 32–34. o.;
 • NAGY András: Magyar groteszk [Örkény Istvánról] = Árgus, 2003. 1. szám, 58–61. o.;
 • SZABÓ B. István: Örkény és a film = Árgus (Székesfehérvár), 2003. 1. szám, 65–71. o.;
 • JÓNÁS Cs. Erzsébet: A pszicholingvisztika és a fordítás. Örkény István oroszul = NAVRACSICS Judit, TÓTH Szergej (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára, Szeged, Veszprém, Generalia, 2004, 43–49. = Uő.: Kultúrák találkozása. Fordításstilisztikai tanulmányok, Nyíregyháza, Bessenyei, 2011, 60–67. o.;
 • KÁLLAI László: Hosi Sinicsi, a japán Örkény = Árgus (Székesfehérvár), 15. (2004) 7/8. szám, 35–36.;
 • BERKES Tamás: Örkény groteszk pályafordulata. 1967 Örkény István: Nászutasok a légypapíron = A magyar irodalom történetei 3. 1920-tól napjainkig, szerk.: SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Budapest, Gondolat, 2007. 564–572. o. Online kiadás (Villanyspenót);
 • SZÁLLÁSI Árpád: Örkény István, az író „gyógyszerész” = Uő.: Magyar írók orvosairól és a magyar orvosírókról. S. a. r.: GAZDA István, Budapest, Mati, 2010, 327–331. o.;
RECENZIÓK, KRITIKÁK EGYES KÖTETEIRŐL:


Tengertánc. [Elbeszélések], Budapest, Renaissance, 1941.

 • SZERB Antal: Tengertánc. [Recenzió] = Magyar Csillag, 1942, I. 117. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 76. o.;


Amíg idejutottunk. Magyarok emlékeznek a szovjet hadifogságban…, Budapest, Magyar–Szovjet Művelődési Társaság, 1946.

 • BÓKA László: Amíg idejutottunk = Új Magyarország, 1947. 5. szám;


Lágerek népe, Budapest, Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 1947.

 • KÁLDOR György: Emberi hang a fogságból = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 77–83. o.;


Budai böjt. [Novellák], Budapest, Székesfővárosi Irodalmi Intézet, 1948.

 • LENGYEL Balázs: Örkény István elbeszélései = Csillag, 1948. 12. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 84–88. o.;


Házastársak. [Regény], Budapest, Szépirodalmi, 1951, 1953.

 • KESZI Imre: Örkény István: Házastársak = Csillag, 1951. 1164-1170. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 89–103. o.;
 • ZOLNAY Vilmos: Örkény István: Házastársak = Művelt Nép, 1952. 4. szám;
 • NAGY Péter: [Házastársak] = Uő: Új csapáson. Regényirodalmunk a szocialista realizmus útján: 1948–1954, Budapest, Magvető, 1956, 74-79. o.;Hóviharban. [Válogatott novellák], Budapest, Szépirodalmi, 1954.

 • HUBAY Miklós: Hóviharban (1955) = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 106–113. o.;
 • KONRÁD György: Örkény István: Hóviharban = Új Hang, 1955. 1. szám, 103–111. o.;
 • NAGY Péter: Örkény István novellái = Társadalmi Szemle, 1954. november, 154–161. o.;


Ezüstpisztráng. Rövid remekművek. [Elbeszélések], Budapest, Szépirodalmi, 1956.

 • SZABÓ B. István: Ezüstpisztráng (1993) = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 114–118. o.;


Jeruzsálem hercegnője. Elbeszélések – (Macskajáték. Kisregény), Budapest, Szépirodalmi, 1966.

 • ANDRÁS Zoltán: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Utunk, 1967. 5. szám, 4. o.;
 • BODNÁR György: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Kritika, 1966. 12. szám, 53–54. o. = Uő.: Törvénykeresők, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 438–442. o.;
 • BODNÁR György: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = HungPEN, 1967. 8. szám, 44. o.;
 • FARAGÓ Vilmos: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Élet és Irodalom, 1966. 45. szám, 4. o. = Uő.: Perben – harag nélkül. Kritikai jegyzetek a mai magyar irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 169–174. o.;
 • FÖLDES Anna: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = New Hungarian Quarterly, 1967. 26. szám, 201–210. o.;
 • GALSAI Pongrác: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Kortárs, 1967. 7. 1163–1165. o.;
 • GÖRGEY Gábor: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Magyar Nemzet, 1967. jan. 15. 13. o.;
 • HORPÁCSI Sándor: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Napjaink, 1967. 7. szám, 10. o.;
 • LEHOCZKY Gergely: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Magyar Műhely, 1967. 22. szám, 55–58. o.;
 • PÁLYI András: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Tiszatáj, 1966. 12. szám, 1044–1045. o.;
 • TAXNER Ernő: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Alföld, 1967. 2. szám, 90–91. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Egy modern elbeszélő. [Recenzió] = Új Írás, 1966. 11. szám, 116–120. o. = Uő.: Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 482–492. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 119–128. o.;
 • V[ERESS] D[ániel]: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Igaz Szó, 1967. 2. 310. o.;
 • ZSADÁNYI Oszkár: Jeruzsálem hercegnője. [Recenzió] = Új Élet, 1966. dec. 15. 5. o.;Nászutasok a légypapíron. Elbeszélések – (Tóték. Kisregény), Budapest, Magvető, 1967.

 • CSERTŐI Oszkár: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Népművelés, 1967. 5. szám, 45. o.;
 • FARAGÓ Vilmos: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Élet és Irodalom, 1967. 20. szám, 7. o. = Uő.: Perben – harag nélkül. Kritikai jegyzetek a mai magyar irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 200–203. o.;
 • FÖLDES Anna: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = New Hungarian Quarterly, 1968. 30. 162–170. o.;
 • HORPÁCSI Sándor: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Napjaink, 1967. 7. szám, 10. o.;
 • KÁNTOR Lajos: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Igaz Szó, 1967. 8. szám, 304–305. o.;
 • KŐSZEG Ferenc: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Tiszatáj, 1967. 10. szám, 974–976. o.;
 • MESTERHÁZI Lajos: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Népszabadság, 1967. jún. 14. 7. o.;
 • PÁLYI András: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Alföld, 1967. 10. szám, 94–95. o.;
 • POMOGÁTS Béla: [Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Könyvtáros, 1967. 9. szám, 558–560. o.;
 • RAJK András: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Népszava, 1967. máj. 28. 7. o.;
 • SZABÓ B. István: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Kritika, 1967. 8. szám, 36–39. o.;
 • T. Imre: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Irodalmi Újság, 1967. 10. jún. 1. 7. o.;
 • DERSI Tamás: Nászutasok a légypapíron. [Recenzió] = Irodalomtörténet, 1970. 2. szám, 393–414. o. = Uő.: Thália magyarul tanul, Budapest, Magvető, 1971. 15–17. o.;Egyperces novellák, Budapest, Magvető, 1968, 1969.

 • FARAGÓ Vilmos = Élet és Irodalom, 1968. 22. 7. o. = Uő.: Perben – harag nélkül. Kritikai jegyzetek a mai magyar irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 231–234. o.;
 • HORPÁCSI Sándor: Egyperces novellák = Napjaink, 1968. 10. szám, 11. o.;
 • KŐSZEG Ferenc: Egyperces novellák = Tiszatáj, 1968. 9. szám, 858–859. o.;
 • NAGY Péter: Egyperces novellák = Népszabadság, 1968. jún. 1. 8. o.;
 • ROY, Claude: Egyperces novellák = Le Monde, 1968. okt. 26. o.;
 • SIMON Zoltán: Egyperces novellák = Alföld, 1968. 8. szám, 78. o. = Uő: Változó világ – változó irodalom. Esszék és kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 120–122. o.;
 • SZALAY Károly: Egyperces novellák = Magyar Hírlap, 1968. júl. 28. 11. o.;
 • SZÁSZ Imre: Egyperces novellák = New Hungarian Quarterly, 1968. 32. 193–198. o.;
 • TARDOS Tibor: Egyperces novellák = Irodalmi Újság, 1968. 15. szept. 15. 5. o.;
 • VÁRÓCZI Zsuzsa: Egyperces novellák = Jelenkor, 1968. 7–8. 757–759. o.;
 • DANYI Magdolna: Egyperces novellák = Új Symposion, 1970. 62. 24. o.;
 • GÁLL István: Egyperces novellák = Magyar Hírlap, 1969. december 18. 6. o.;
 • MAMIAC, Louise: Egyperces novellák = Revue France-Hongrie, 1970. 101. 72–73. o.;
 • ROY, Claude: Egyperces novellák = Le Monde, 1970. szept. 26.;
 • SÜKÖSD Mihály: Örkény István egypercei avagy a konkrét abszurd [A szerző műfaja, a prózairodalom műfaja, a kelet-európai „abszurd”. Érték és műfaj] = Új Írás, 1970. 6. szám, 110–113. o. = Uő.: Küzdelem az epikával, Budapest, Magvető, 1972, 229–240. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 201–211. o.;
 • SZEKÉR Endre: Egyperces novellák = Forrás, 1969. 3. 79–80. o.;


Időrendben. Válogatott novellák, Budapest, Magvető, 1971.


 • VASY Géza: Örkény István válogatott novellái = Népszava 1971. szeptember 4., 8. o.


Időrendben. Arcképek, korképek. [Válogatott írások, benne a Lágerek népe és az Amíg idejutottunk], Budapest, Magvető, 1973.

 • ALMÁSI Miklós: Örkénytől Örkényig = Kortárs, 1974. 316–318. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 144–149. o.;


„Rózsakiállítás”. [Regény], Budapest, Szépirodalmi, 1977.

 • BÉLÁDI Miklós: A „Rózsakiállítás” = Életünk, 1978. 1. szám, 91–93. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 150–154. o.;


Egyperces novellák, Budapest, Magvető, 1978.


Egy négykezes regény tanulságos története. [Regény], Budapest, Magvető, Rakéta regénytár, 1979.

 • TARJÁN Tamás: Egy négykezes regény tanulságos története = Kritika, 1979. 7. szám, 31. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 155–158. o.;


Forgatókönyv. [Tragédia], Budapest, Szépirodalmi, 1979.

 • SÜKÖSD Mihály: Örkény (1980) = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 159–171. o.;


Lágerek népe. Örkény István művei, vál., s. a. r. RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Magvető, 1981. Második kiadás: 1984.

 • ISZLAI Zoltán: Tárgyilagos tanulságok. Örkény István: Lágerek népe = Magyar Hírlap, 1981. júl. 5.;
 • SZABÓ B. István: Tényregények a hadifogságról = Új Írás, 1981. 10. szám, 106–107. o.;
 • ERDŐDY Edit: Örkény István: Lágerek népe = Vigilia, 1982. 389–390. o.;
 • MÁRKUS Béla: Szibériai garnizonok, lágerek népe. Rögtönzött jegyzetek – hadifogságról és irodalmáról [Zilahy Lajos: Két fogoly és Markovits Rodion: Szibériai garnizon és Sarkadi Imre: Elmentek - visszajöttek és ÖRKÉNY István: Lágerek népe]= Tiszatáj, 1982. 3. szám, 38–50. o.;Párbeszéd a groteszkről. Beszélgetések Örkény Istvánnal, vál., s. a. r. RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Magvető, 1981.

 • OLASZ Sándor: Párbeszéd a groteszkről = Alföld, 1982. 9. szám, 77–79. o.;
 • RÓNAY László: Megvilágító önvallomások. Örkény István: Párbeszéd a groteszkről = Magyar Hírlap, 1982. ápr. 24.;
 • SZALAY Károly: Örkény István: Párbeszéd a groteszkről = Tiszatáj, 1982. 7. szám, 58–60. o.;
 • SZERDAHELYI István: Örkény István: Párbeszéd a groteszkről = Irodalomtörténet, 1982. 742–743. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Örkény István: Párbeszéd a groteszkről = Kritika, 1982. 9. szám, 33–34. o.;Drámák. 1–3. Örkény István művei, vál., s. a. r. RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, 1982.

 • BÉCSY Tamás: Örkény István művei: Drámák. 1-3. = Népszabadság, 1982. máj. 29. 15. o.;
 • KÖVES [József]: Örkény István művei: Drámák. 1-3. = Könyvvilág, 1982. 5. szám, 4. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Örkény István művei: Drámák. 1-3. = Új Tükör, 1982. 29. szám, 2. o.;
 • TARJÁN Tamás: Örkény István művei: Drámák. 1-3. = Kritika, 1982. 11. szám, 31. o.;


Egyperces novellák. Örkény István művei. Gyűjteményes kiadás, Szépirodalmi Könyvkiadó, szerk., szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, 1984.


Önéletrajzom töredékekben. Befejezetlen regények. Örkény István művei. Gyűjteményes kiadás, Szépirodalmi Könyvkiadó, szerk., szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, 1984.

 • BODNÁR György: Kiútkeresés a szocreálból = Új Írás, 1984. 12. szám, 116–119. o. = Uő.: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest, Balassi, 1998., 299–305. o.;
 • BODOR Pál = Magyar Nemzet, 1984. júl. 15. 6. o.;
 • FORGÁCS Iván = Népszabadság, 1984. aug. 11. 13.;
 • D. MAGYARI Imre = Könyvvilág, 1984. 1. szám, 8. o.;
 • POMOGÁTS Béla = Élet és Irodalom, 1984. 31. szám, 11. o.;
 • TARJÁN Tamás = Népszabadság, 1984. máj. 22. 7. o.;


Visszanézve. Arcképek, korképek. Örkény István művei. Gyűjteményes kiadás, Szépirodalmi Könyvkiadó, szerk., szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, 1985.


Örkény István művei: Párbeszéd a groteszkről, szerk. szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, 1986.

 • CSONTH József: Párbeszéd a groteszkről. [Recenzió] = Könyvvilág, 1986. 10. 19. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Párbeszéd a groteszkről. [Recenzió] = Kortárs, 1987, 2. szám, 141–146. o.;
 • FÖLDES Anna: Párbeszéd a groteszkről. [Recenzió] = Magyar Nemzet, 1986. szept. 29. 7. o.;


Négyeskönyv. Drámák, novellák, kisregények, I–IV., vál. és sajtó alá rend. Radnóti Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987.

 • KÖVES József: Négyeskönyv = Könyvvilág, 1987. 3. szám, 27. o.;
 • D. MAGYARI Imre: Négyeskönyv = Magyar Ifjúság, 1987. 16. szám, 7. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Négyeskönyv = Új Tükör, 1987. 34. szám, 23. o.;


Búcsú. Kiadatlan novellák. Örkény István művei, összegyűjt. és sajtó alá rend. Radnóti Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, 1989.

 • MÜLLER Péter, P.: Örkény István: Búcsú = Jelenkor, 1990., 863–864. o.;


Egyperces novellák, szerk., szöveggond.: Radnóti Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, 1991.

 • KARÁCSONDI Imre: Olvasó vagy utas a vízszintes hullámvasúton? Örkény István: Egyperces novellák = Könyvvilág 1991. 10. szám, 3. o.;


Mese-levelek, összeáll., szerk.: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Palatinus, 1999.


Örkény István: Van választásunk - További egypercesek Mácsai Pál előadásában. [Hangoskönyv], Budapest, Kossuth Kiadó, Mojzer Kiadó, 2008;


Das Lagervolk. (Lágerek népe; Emlékezők - Amíg ide jutottunk). Kertész Imre utószavával. Németre fordította és jegyzetekkel ellátta Kornitzer László, Berlin, Suhrkamp, 2010.


Április. Regény. Összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa. Örkény István művei. [Gyűjteményes kiadás 3.], Budapest, Palatinus Kiadó, 2012;


Önéletrajzom töredékekben. [Gyűjteményes kiadás 3.], Budapest, Palatinus Kiadó, 2014;


A mesterség titkaiból. [Gyűjteményes kiadás 3.], Budapest, Palatinus Kiadó, 2014;
TANULMÁNYOK

Tanulmányok drámáiról:

 • ALMÁSI Miklós: Unalmas vagy érdekes színház? Örkény István: Tóték = Kortárs, 1967. 835–838. o.;
 • KÁLMÁN László: Az abszurd dráma és magyar változata = Tiszatáj, 1969. 164–165. o.;
 • HALDIMANN, Eva [A Pisti a vérzivatarban ismertetése a kézirat alapján.] = Neue Zürcher Zeitung, 1970. szept. 11. 37. o.;
 • ALMÁSI Miklós: Szeszélyek. Örkény István: Macskajáték = Új Írás, 1971. 10. szám, 87–88. o.;
 • MOLNÁR GÁL Péter: Örkény, a drámaíró = Kortárs, 1972. 608–615. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 129–143. o.;
 • BERKES Erzsébet: Örkény István: A holtak hallgatása = Kortárs, 1973. 3. szám, 31–32. o.;
 • PÁNDI Pál: Közjáték a Mátrában. Örkény István: Tóték = Uő.: Kritikus ponton, Budapest, Szépirodalmi, 1972. 632–637. o.;
 • TAXNER Ernő: Színházi levél Budapestről. [Többek között a Vérrokonok Pesti Színházi bemutatójáról] = Jelenkor, 1974. 7–8. szám, 665-666. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A Macskajáték szerepei = Jelenkor, 1976. 800–803. o.;
 • MÉSZ Lászlóné: Mai magyar drámák. Illyés Gyula, Hubay Miklós, Sütő András, Örkény István, Budapest, Tankönyvkiadó, Műelemzések kiskönyvtára, 1977, 1980, 1983, 1987;
 • SIMON Zoltán: Két drámatükör = Alföld, 1979. 3. szám, 75–79. o.;
 • HANKISS Elemér: Önismeret, csak felnőtteknek. Örkény István összegyűjtött drámáiról = Új Írás, 1980. 11. szám, 80–85. o.;
 • KOCSIS Rózsa: Örkény István dramaturgiája a Kulcskeresők tükrében = Kortárs, 1980. 791–796. o.;
 • MÜLLER Péter: Műnem és világkép összefüggései a kétféle „Tóték”-ban = Literatura, 1980. 535–545. o.;
 • ABLONCZY László: Örkény István: Voronyezs = Alföld, 1981. 9. szám, 95–96. o.;
 • BALASSA Péter: A részvét grimaszai. (Örkény István művészete és a Pisti a vérzivatarban) = Kortárs, 1979. = Uő.: A színeváltozás, Esszék, Budapest, Szépirodalmi, 1982, 234–252. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 238–259. o. = Irodalom, politika, élet. Szöveggyűjtemény. Összeáll.: MÁRKUS Béla, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2. kötet, (1945–1979), 1997, 57–69. o. = Átkelés, Budapest, Balassi, [2009] = Mi tanulható az Újholdtól? Szerk.: VÁRI György, 2009, 180–197. o.;
 • BÉCSY Tamás: A dráma és a színjáték viszonya. (Örkény István: Forgatókönyv) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1982, 4. szám, 414–429. o.;
 • BÉCSY Tamás: Az „én”-világának drámája. Örkény: Pisti a vérzivatarban = Irodalomtörténet, 1982. 1. szám, 43–61. o.;
 • CSENGEY Dénes: A hérosz és a groteszk hős. A drámaíró Németh László és Örkény István = Valóság, 1983. 11. szám, 95–106. o.;
 • TARJÁN Tamás: Éljen a kérdőjel. Örkény István a drámaíró = Napjaink, 1983. 2. szám, 24–30. = Uő.: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok, Budapest, Magvető, 1983. 50–86. o.;
 • KERÉNYI Ferenc: Az eltűnő drámai személyiség nyomában = Irodalomtörténet, 1985, 289–313. szám;
 • ÉZSIÁS Erzsébet: Örkény István = Uő: Mai magyar dráma, Budapest, Kossuth, 1986, 49–63. o.;
 • P. MÜLLER Péter: Megsokszorozódás és eggyé válás. Örkény István: Pisti a vérzivatarban = Életünk, 1986. 2. szám, 184–188. o.;
 • NÁNAY István: A groteszk torzulásai. Örkény-drámák utóélete = Színház, 1987. 4. szám, 8–11. o.;
 • TARJÁN Tamás: A kiszolgáltatottak tragikomédiája. Gondolatok a Tóték-ról = Napjaink, 1987, 4. szám, 37–38. o.;
 • LACZKÓNÉ ERDÉLYI Margit: Tóték – regényben, színpadon és bennünk = Irodalmi Szemle (Pozsony) 35. évf. 9. szám (1992. szept.), 953–959. o.;
 • KULCSÁR SZABÓ Ernő: Játéknyelv és világkép. Vázlat a magyar dráma 1945 utáni évtizedeiről = Jelenkor, 36. 1993. 1. szám, 52–61. o.;
 • LACZKÓNÉ ERDÉLYI Margit: Örkény István drámáinak epikai szempontú vizsgálata = Iodalmi Szemle (Pozsony), 37. évf. 1. szám (1994. jan.), 65-70. o.[A cím helyesbítése 37. évf. 2. szám (1994. febr.), 97. o.: Örkény István epikájának drámai elemei;
 • MÜLLER Péter, P.: A drámai nyilvánosság alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig = Jelenkor. 37. 1994. 6. szám, 569–584. és 7–8. szám, 687–704. o.;
 • BÉCSY Tamás: Magyar drámák. 1945─1989. [Örkény Istvánról, Márton Lászlóról és Nagy Andrásról] = CET, 1995. márc.–ápr. 101–106. o.;
 • LACZKÓNÉ ERDÉLYI Margit: Pistiségünk, avagy Drámai Önképünk Örkény István Pisti a vérzivatarban című művében = Irodalmi Szemle (Pozsony), 38. évf. 10. szám (1995. [okt.]), 68–75. o.;
 • P. MÜLLER PÉTER: A drámai szereplőteremtés sajátosságai Örkény Istvántól Nádas Péterig = Alföld, 1996. november 61–72. o.;
 • DÓSA Márta: Az abszurdtól való elhatárolódás kísérlete. Kérdőjelek Mrożek és Örkény drámaírói tevékenységének megítélésében = Szövegek Között, Szeged, 3. 1999. 109–129. o.;
 • NEMES RITA: A groteszk dramaturgiája, Örkény István színpada = Iskolakultúra, 2003. 11. szám (A PDF 27 oldalán);
 • KERÉNYI Ferenc: Madách és Örkény = „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk.: JANKOVICS József, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007., 959–961. o.;
 • REMÉNYI József Tamás: Arany betűk = Litera irodalmi portál, 2010. május 10.;Tanulmányok elbeszéléseiről, kisregényeiről:

 • SZERB Antal: Félálom. [A háborúban elveszett regény lektori jelentése. Budapest, 1937. július 21.] = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 75. o.;
 • SZERB Antal: Tengertánc. [Recenzió] = Magyar Csillag, 1942, I. 117. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 76. o.;
 • BÓKA László: Amíg idejutottunk = Új Magyarország, 1947. 5. szám;
 • LENGYEL Balázs: Örkény István elbeszélései = Csillag, 1948. 12. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 84–88. o.;
 • KESZI Imre: Örkény István: Házastársak = Csillag, 1951. 1164–1170. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 89–103. o.;
 • ZOLNAY Vilmos: Örkény István: Házastársak = Művelt Nép, 1952. 4. szám;
 • BARABÁS Tamás: A Lila tintáról = Újhold, 1952. 8. szám, 74–76. o.;
 • A Lila tinta körül támadt vitáról = Csillag, 1952. 1264–1266. o.;
 • RÉVAI József: Örkény Istvánról [A Lila tintáról] =Uő: Kulturális forradalmunk kérdései, Budapest, Szikra, 1952, 174–175. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 104–105. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Egy modern elbeszélő. Örkény István novellái = Új Írás, 1966. 11. szám, 116–120. o. = Uő: Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 482–492. o. = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 119–128. o.;
 • ZOLNAY Vilmos: A nem hallható zene. Örkény István: Meddig él egy fa? című egyperceséről = Könyvtáros, 1971. 742–745. o;
 • CSETRI Lajos: A novellista Örkény István = Kortárs, 1972. 608–615. o.;
 • KAMARÁS István: Kikben él a novella? Munkásolvasók. Örkény István Meddig él egy fa? című novellájáról = Könyvtáros, 1972. 424–427. o.;
 • NAGY Péter: Örkény István: A Sátán Füreden. (Novellaelemzés) = Irodalomtörténet, 1972. 690–695. o. = Uő: (Miért szép A sátán Füreden?) Útjelző, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 358–369. o.
 • KAMARÁS István: Egy Örkény-novella befogadásának vizsgálata. Az MTA I. Osztályának Közleményei, 1973. 85–90. o.;
 • SZÁSZ Imre: Könyvespolcom. Örkény István: Meddig él egy fa? = Magyar Hírlap, 1976. máj. 23.;
 • KIS PINTÉR Imre–MÉREI Ferenc–ERDŐDY Edit–VERES András–ERDÉLYI Ildikó: Örkény István: Kavicsok. Egy Örkény-novella értékorientációs elemzései = Literatura, 1977. 3–4. szám, 161–178. o.;
 • FOGARASSY Miklós–KAMARÁS István: Olvasók a labirintusban. Egy Örkény-novella értelmezései. Meddig él egy fa? = Literatura, 1977. 3–4. szám, 141–160. o. = Az olvasás anatómiája, Szociológiai tanulmányok, szerk.: HAJDÚ RÁFIS Gábor, KAMARÁS István, Budapest, Gondolat, 1982, 415–450.;
 • DEBRECZENI Tibor: Műhelytanulmány a „Bevégzetlen ragozás”-hoz = „Így rendeztem...” II. Rendezői tanulmányok és forgatókönyvek pódiumjátékokról, szerkesztett játékokról, szatírákról, „groteszk oratóriumról”, szerk.: ARDÓ Mária, Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, 1979, 137–145. o.;
 • PAPP Lajos: Örkény István: Budapest. Lélektani szempontú stíluselemzés = Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára, szerk. HAJDÚ Mihály, KISS Jenő, Budapest, ELTE BTK, 1981, 265–272. o.;
 • MÉREI Ferenc – KAMARÁS István: Örkény István: Lila tinta. [Műelemzés] = „Térkép, repedésekkel”. A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében, szerk.: Erdődy Edit, Karafiáth Judit, Veres András, Budapest, Művelődéskutató Intézet, 1982, 42–74. o.;
 • MÉREI Ferenc: Három Örkény-novella. [Szédülés, Lila tinta, Magyar Panteon] = Uő: „... vett a füvektől édes illatot.”, Budapest, Múzsák, 1986, 145–162. o.;
 • CSÚRI Károly: Az irodalmi szövegmagyarázat mint elméletalkotási folyamat. (Örkény István: Meddig él egy fa?) = Uő.: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből, Budapest, Tankönyvkiadó, 1987, 149–190. o.;
 • VASY Géza: Egy nagykisregény örkényi utóélete [Tóték] = Napjaink, 1987, 12. szám, 22–25. o.;
 • THOMKA Beáta: A tömörség poétikája – az „egyperces” rövidtörténet retorikája - A dialógusos rövidtörténet – Parabola-paródiák - Poétizált egyszerű formák - A rövidtörténet mint strukturális paródia és a groteszk miniatűr formacélja = Uő.: A pillanat formái. A rövidtörtént szerkezete és műfaja, Újvidék, Forum, 1986, 141–145, 146–152, 152–164, 164–172, 172–179;
 • TÓTH Gyula: [Recenzió: Babik. Kisregény, Budapest, Szépirodalmi, 1982] = Uő: Hadak, hitek, históriák. Történelmi, irodalmi, művelődéspolitikai tanulmányok, Budapest, Magvető, 1986, 588–590. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Titokkereső. Művek és műelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig, Budapest, Pátria könyvek, 1991;
 • KULCSÁR SZABÓ Ernő: Szöveg és világmodell. A hangsúlyozott elbeszéltség formái az 1960/70-es évek magyar epikájában = Literatura, 1992. 2. szám, 185–199. o.;
 • STACHÓ Károly: Az esendőség önarcképe. Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai = Acta historia litteratura Hungariae, 28. 1992. 143–153. o.;
 • MARAFKÓ László: Adalék egy Örkény-egyperceshez = Várhely, 7. 2001. 1. szám, 126–128. o.;
 • BALASSA Péter: Futam a Trillához. Örkény és Wolfné = Híd, 63. évf. 11. szám (1999. nov.), 754–760. o. = Uő.: Törésfolyamatok, Debrecen, Csokonai, 2001, 39–45. o. = Uő.: Átkelés, Budapest, Balassi, [2009] = Mi tanulható az Újholdtól? Szerk.: VÁRI György, 2009, 198–205. o.;
 • SZIRÁK Péter: Ragasztás és/vagy újraírás. Az idézettechnika módosulása: Örkény, Mészöly, Esterházy = Prózafordulat, szerk.: GYÖRFFY Miklós, KELEMEN Pál, PALKÓ Gábor, Budapest, Kijárat, 2007, 31–40. o.;Tanulmányok az egyperces novellákról:

 • [B.]AJOMI [L.]ázár [E.]ndre]: A magyar Jarry avagy egy komoly humorista. [Az Egyperces novellák franciaországi fogadtatásáról] = Élet és Irodalom, 1970. 46. szám, 7. o.;
 • HANKISS Elemér: Lét- és nemlételméleti gyakorlatok. Örkény István egyperces novelláiról. Némi kitekintéssel a „Rózsakiállítás”-ra = Új Írás, 1978. 3. szám, 97–102. o.;
 • TANDORI Dezső: A tótágas ágazatai. Örkény István: Egyperces novellák, 1978 = Irodalomtörténet, 1978, 4. szám, 981–997. o. = Uő.: A zsalu sarokvasa. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979, 193. o.;
 • THOMKA Beáta: Gömb és babérfa. Örkény egyperceseinek epikai világáról = Kortárs, 1984. 7. szám, 1148–1151. o.;
 • MÁRTON László: Örkény egypercesei (1992) = Örkény István emlékkönyv, szerk.: FRÁTER Zoltán, RADNÓTI Zsuzsa, ill.: KAJÁN Tibor, Budapest, Pesti Szalon, 1995, 260–264. o.;
 • KAPOSVÁRI Gyöngyi: Örkény István: Információ című egyperces novellájának szövegtani elemzése = Tanulmányok és közlemények, szerk.: UJVÁRY Zoltán, Debrecen, Szolnok, Ethnica, 1995 [S.l.], [s.n.], 501–508. o.;
 • ZABÓ Zoltán: Az egyik Örkény-egypercesről több percben = Óvóképző- és Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei, 26. 1995. 204–233. o.;
 • BRUNN János: Az Örkény-egypercesek világa = Új Dunatáj, 3. 1998. 2. mell. 1–15. o.;
 • KÖTÉL Emőke "Nyeh sze pácsi". Örkény egypercesei (doktori értekezés, kézirat), 2004. Szegedi Tudományegyetem;
 • KÖTÉL Emőke: Örkény egypercesei - egyszerű formák = Köszöntésformák. Ilia Mihály tanár urat köszöntik tanítványai, szerk.: ÓCSAI Éva, URBANIK Tímea, Szeged, Pompeji Alapítvány, 2005, 36–46. o.;
 • KÖTÉL Emőke: Kódok, megértések, interpretációk és alakzatok az egypercesekben = Modern – magyar – irodalom – történet. Tanulmányok, szerk.: KOLOZSI Orsolya, URBANIK Tímea, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006, 144–150. o.;
 • BOOGOK Kim: Az Egyperces novellák idegen nyelvre történő fordításával kapcsolatos problémák és egy alternatív fordítási módszerről (doktori értekezés, kézirat), 2008/2009. ELTE;
 • MÁLNÁSI Ferenc. Örkény István: Egypercesek. Szövegtani elemzés középiskolások számára = Versében él... Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. Szerk.: GRÉCZI-ZSOLDOS Enikő, [Miskolc], Bíbor, 2011, 252–259. o.;Tanulmányok a Tótékról:

 • SZIGETHY Gábor: Tóték - epika és dráma = Irodalomtörténet, 1971. 244–259. o. = Uő.: Örkény István „Tóték”. Az epikai és drámai változat elemzése = Dramatizálási minták. Tanulmányok, szerk.: CZINE Mihályné, előszó: BICSKEI Gábor, Budapest, NPI, 1971, 43–59. o.;
 • LACZKÓNÉ ERDÉLYI Margit: Örkény István Tóték című drámájának interpretációja = Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok – Literárne a jazykovedné štúdie, szerk., bev.: ALABÁN Ferenc, Nyitrai Pedagógiai Főiskola Humán Tudományok Kara Hungarisztika Tanszék, 1993. 26–47. o.;
 • TARJÁN Tamás: Tóték, Budapest, Akkord, Talentum műelemzések, 1998., 2001;
KRITIKÁK, ISMERTETÉSEK SZÍNHÁZI BEMUTATÓKRÓL:

TÓTÉK:

Ősbemutató a Thália Színházban, 1967.

 • ALMÁSI Miklós = Kortárs, 1967. 5. szám, 835–838. o.;
 • BAJZA T. Imre = Irodalmi Újság, 1967. 10. jún. 1. 7. o.;
 • BÁNOS Tibor = Magyar Ifjúság, 1967. márc. 11. 6. o.;
 • B. T. = Magyar Nemzet, 1968. szept. 11. 4. o.;
 • BERNÁTH László = Munka, 1967. 4. 28–29.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Örkény Párizsban = Színház, 1969. 1. szám, 32–33. o.;
 • BŐGEL József = Társadalmi Szemle, 1969. 10. 96–98. o.;
 • CZIMER József = New Hungarian Quarterly, 1968. 31. szám, 198–207. o.;
 • DERSI Tamás = Irodalomtörténet, 1970. 2. szám, 393–414. o.;
 • DOROMBY Károly = Vigilia, 1967. 4. szám, 275–276. o.;
 • ETELÄPÄÄ, Heikki = Magyar Nemzet, 1969. jún. 12. 4. o.;
 • FARAGÓ Vilmos = Élet és Irodalom, 1967. 9. szám, 9. o. = Uő.: Perben – harag nélkül. 1969. 347–349. o.;
 • FÖLDES Anna = Nők Lapja, 1967. 14. szám, 9. o.;
 • GÁBOR István = Köznevelés, 1967. 6. szám, 236. o.;
 • GEROLD László = Magyar Szó, 1969. dec. 13. 10. o.;
 • HERMANN István = Kortárs, 1967. 10. szám, 1656-1659. o. = Uő.: Szent Iván éjjelén, Budapest, Szépirodalmi, 1969. 127–134. o.;
 • KÁLMÁN László = Tiszatáj, 1969. 2. szám, 164–165. o.;
 • LEHOTAY-HORVÁTH György = Magyar Hírlap, 1969. febr. 13. 7. o.;
 • LUKÁCSY András = Élet és Irodalom, 1967. 23. 8.;
 • L. A. = Magyar Hírlap, 1968. júl. 30. 9. o.;
 • MAROSI Ildikó = Utunk, 1968. 13. szám, 9. o.;
 • [MIHÁLYI Gábor] M. G. = Nagyvilág, 1969. 10. szám, 1586. o.;
 • MOLNÁR G. Péter = Népszabadság, 1967. júl. 9. 9. o.;
 • NAGY Pál = Igaz Szó, 1968. 4. szám, 607–610. o.;
 • PÁNDI Pál = Népszabadság, 1967. márc. 5. 9. o.;
 • RIGÓ Béla = Tiszatáj, 1968. 12. szám, 1106–1107. o.;
 • RUSZNYÁK Márta = Magyar Nemzet, 1967. márc. 10. 4. o.;
 • [SZENCZEI László] Sz. L. = Nagyvilág, 1969. 1. szám, 154. o.;
 • SZOMBATHELYI Ervin = Népszava, 1967. márc. 8. 2. o.;
 • TAXNER Ernő = Jelenkor, 1967. 5. szám, 455–460. o.;
 • UNGVÁRI Tamás = Magyar Nemzet, 1967. jún. 13. 4. o.;
 • VAJDA György Mihály = Kritika, 1967. 4. szám, 41-42. o.;
 • ZMIJ, Danuta = Nagyvilág, 1969. 10. szám, 1580–1583. o.;
 • NAGY Pál [A Thália Színház előadása a marosvásárhelyi Állami Színházban, 1968.] = Igaz Szó, 1968. 4. szám, 607–610. o.;
 • MOLNÁR GÁL Péter [A Thália Színház előadása Bukarestben, 1968.] = Népszabadság, 1968. szept. 11. 7. o.;


Bemutató Kelet-Berlinben Volksbühne: 1974.

Bemutató Washingtonban, 1976.

 • GYÖRGYEY Klára: Egy magyar színpadi mű margójára = Arrogáns alázattal, Budapest, Püski, 1987, 46–49. o.;


Bemutató a miskolci Nemzeti Színházban, 1984.

 • BARTA András = Magyar Nemzet, 1984. nov. 24. 8. o.;
 • ÉZSIÁS Erzsébet = Film, Színház, Muzsika, 1984. 45. 5. o.;


A miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka a Játékszínben, 1984.

 • KOLTAI Tamás = Új Tükör, 1984. 47. szám, 28. o.;
 • TARJÁN Tamás = Népszabadság, 1984. nov. 28. 7. o.;


Bemutató a temesvári Állami Magyar Színházban, 1984.

 • BERKES Erzsébet = Magyar Nemzet, 1984. márc. 9. 8. o.;
 • VISKY András = Utunk, 1984. 9. szám, 7. o.;


Bemutató a laşi Nemzeti Színházban, 1984.

 • ZAPPE László: A Tóték a laşi Nemzeti Színházban [Constantin Olariu, Constantin fordítása] = Népszabadság, 1984. márc. 23. 7. o.;


Bemutató a debreceni Csokonai Színházban, 1987.

 • [BÉRCZES László] B. L. = Film, Színház, Muzsika, 6. szám, 6–7. o.;
 • CSIZNER Ildikó = Új Tükör, 1987. 13. szám, 2–3. o.;
 • KÁLLAI Katalin = Kritika, 1987. 3. szám, 40–41. o.;
 • TARJÁN Tamás = Népszabadság, 1987. jan. 12. 7. o.;


Bemutató a Józsefvárosi Színházban, 1987.

 • LUKÁCSY András = Új Tükör, 1987. 13. szám, 3. o.;


Bemutató a Thália Színházban, 1987. A japán Bungeiza Cakidan társulat vendégjátéka

 • FELDMÁR Terézia = Új Tükör, 1987. 22. szám, 26. o.;


Bemutató az Újvidéki Színházban (Székely Gábor vendégrendezése), 1987.


Bemutató a japán Tojamában.

 • LUKÁCSY András: Örkény – ezúttal japánul [A Tóték bemutatója Tojamában] = Magyar Hírlap, 1987. máj. 11. 4. o.;


Előadás a Szabadkai Népszínházban, 2001.

 • GEROLD László: A Tóték Szabadkán = Híd, 65.évf. 11/12. szám (2001. nov./dec.), 1359–1361. o.;


A budapesti Nemzeti Színház kolozsvári vendégjátéka, 1993.

 • BENEDEK H. János: Szegény Tóték - a budapesti Nemzeti Színház előadása = Echinox (Kolozsvár), 25. a., 1/2. (1993), 16. o.;


A prágai Divadlo bez zábradlíban, 2003.

 • SZABÓ G. László: Hármas nagyító alatt. Eszenyi Enikő újabb rendezése Prágában. A Divadlo bez zábradlíban Örkény István: Tóték vendég rendezéséről. – A három főszereplő, Eva Holubová, Bohumil Klepl és Oldřich Kaiser, önmagáról, a darabról és Magyarországról = Prágai Tükör, 11. évf. 5. szám, (2003), 49–54. o.;


A Szegedi Pinceszínház bemutatója (Rendező: Czene Zoltán), 2012.

Az Aradi Kamaraszínház bemutatója (Rendező: Balog József), 2012.

Az Örkény István Színház bemutatója (Rendező: Mácsai Pál. A szerző regényéből a szövegkönyvet készítette Gáspár Ildikó), 2013. március 9.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház bemutatója (Rendező: Ivo Krobot), 2013. október 4.


 • A bécsi Off Theater bemutatója, (Rendező: Lichtenberger-Bozóki Imre), 2016 január 14.

  A szombathelyi Weöres Sándor Színház bemutatója (Rendező: Ivo Krobot), 2013. október 4.


  Budapest, Eiffel Műhelyház. Operaváltozat (Rendező: Káel Csaba. Zeneszerző: Tóth Péter), 2019. április 26. Tóték.


  MACSKAJÁTÉK:

  Bemutató a szatmári Északi Színház magyar tagozatán, 1986.

  • VISKY András = A Hét, 1986. 9. szám, 7. o.;


  Bemutató a Játékszínben, 1986.

  • BULLA Károly = Film, Színház, Muzsika, 1986. 2. szám, 4. o.;
   SIMON Gy. Ferenc = Képes Újság, 1986. 1. szám, 15. o.;
   TARJÁN Tamás = Kritika, 1986. 1. szám, 33. o.;


  A nyitrai Divadlo Andreja Bagara (Andrej Bagar Színház) előadásában, Gábor Péter rendezésében, 1996 febr. közepén.

  • Elena ŤAPAJOVÁ: Mačacia hra – herecký koncert Adely Gáborovej. [Macskajáték – Adela Gáborová jutalomjátéka] = Lit. týžd., Bratislava, 9.roč. č.12. (14. marca 1996), 15. o.;


  A brünni Nemzeti Színház előadása, 1997.

  • NAVRÁTIL Klára: A Macskajáték Brünnben elnyerte a nézők díját. Beszélgetés Dr. Ratislav Záleskývel, a Színjátékbarátok Klubja elnökével = Prágai Tükör, 5. évf. 1. (1997), 32. o.;


  A prágai Divadlo na zábradlí, 1998. május 23., bemutató előadás.

  • RÓNAI Katalin: Örkény István: Macskajáték. Tősgyökeres pesti gangos bérház udvara - zsebkendőnyi színpadon. [Három színházi beszámoló összefoglaló címe: Magyar színházi élet Prágában májusi bemutatók tükrében... októberi pilzeni folytatással] = Prágai Tükör, 6. évf. 5. szám (1998), 36–38. o.;
  • GÁL Jenő: Örkény Macskajátéka Budapesten a Dívadlo Na zábradlí előadásában. „Azt hiszem, a Broadwayon is nagy sikerrel játszanák...” nyilatkozza az interjúban Pavel Dostál miniszterelnök a Prágai Tükörnek =Prágai Tükör, 9. évf. 1. szám (2001), 36–37. o.;


  A prágai Divadlo na zábradlí vendégszereplése a Bárka Színházban, 2001 áprilisában.

  • SVOBODA Róbert: Az öregség színei avagy Korlát a Bárkán, ami – ha valaki nem értené – a prágai Na zábradlí (a Korláton) Színház a budapesti Bárka Színház-béli vendégszereplésre utal. [Macskajáték - Lébl rendezésében 2001 április 11-én] = Prágai Tükör, 9.évf. 1. (2001), p. 33–35. o.;
  • Jana PELOUCHOVÁ: Mad’arsko-české divadelní postřehy. [Magyar - cseh színházi jegyzetek] = Amicus rev., 11. roč. 4/5. č. (pros. 2002), 59. o.;


  A Madách Színház kassai vendégjátéka.

  • Jano RÁCZ: Osobná spoved’ ženy zrelého veku. [Érett korú nők önvallomása] = Lit. týžd (Bratislava),13. roč. 21. č. (25. mája 2000), 11. o.;


  Előadás a prágai Tyl Színházban, 2002.

  • SZABÓ G. László: Egy színházi legenda anatómiája [Beszélgetés Székely Gáborral, aki Budapest és Szolnok után, a prágai Tyl színházban rendezte meg a Macskajátékot] = Prágai Tükör, 10. évf. 4. (2002), 39–44. o.;


  Bemutató a Békéscsabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamaraszínházában, 2016.

 • LICSKA Balázs: A Macskajáték több egy egyszerű szerelmi történetnél. beol.hu hírportál. = 2016. szeptember 2.;


 • PISTI A VÉRZIVATARBAN:

  Bemutató a Vígszínházban, 1984.

  • KOLTAI Tamás = New Hungarian Quarterly, 1984. 93. 191–192. o.;


  Bemutató a debreceni Csokonai Színházban, 1984.


  Bemutató a szolnoki Szobaszínházban, 1984.

  • ABLONCZY [László] = Film, Színház, Muzsika, 1984. 7. szám, 4–5. o.;


  Bemutató a Kaposvári Csiky Gergely Színházban Babarczy László rendezésében.

  • KOLTAI Tamás: Pisti a vérzivatarban = Híd, 52. évf. 6. sz. (1988. jún.), 845–848. o.;


  Bemutató a GlobART összművészeti társulat előadásában Somogyi Anna rendezésében a Bakelit Multi Art Centerben 2014. június 4-én.

  • MUZSAY András: GlobART – Örkény István: Pisti a vérzivatarban = Infovilág;  FORGATÓKÖNYV:

  Bemutató az Újvidéki Színházban, 1986.

  • CSORDÁS Mihály = 7 Nap, 1986. 44. szám, 36–37. o.;
  • Üzenet, 1986. 12. szám, 771–772. o.;
  • GEROLD László = Film, Színház, Muzsika, 1986. 46. 2, 4. o.;
  • Híd, 1986., 12. szám, 1627–1631. o.;
  • GEROLD László: Forgatókönyv = Híd, 50. évf. 12. szám, (1986. dec.), 1627–1631. o.;
  • TAKÁCS István = Népszava, 1987. febr. 19. 6. o.;
  • [HURI Tibor] tt: Az Újvidéki Színház előadása a budapesti Kossuth Rádióban = Magyar Szó, 1987. jan. 3. 8. o.;
  • ZAY László: Örkény = Magyar Hírek, 1987. 7. 10. o.;


  Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban, 1987:  KULCSKERESŐK:

  Bemutató a Szatmári Északi Színház Stúdiójában, 1991.

  • Február 8-án a szatmári színház stúdiójában Parászka Miklós rendezésében mutatták be Örkény István Kulcskeresők című darabját = Helikon (Kolozsvár), 2. évf. 7. (59. szám), 1991. febr. 15. 12. o.;
  • ZSEHRÁNSZKY István: Zárt világ vigasza = Erdélyi Figyelő (Marosvásárhely), 3. évf. 6. szám (1991), 14. o.;

  Bemutató a Kaposvári Csiky Gergely Színházban, 2010.

  Bemutató a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban (Krúdy Kamara), 2012. február 4. Rendező: Forgács Péter.

  Bemutató a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban, 2015. február 21. Rendező: Király Attila

  Bemutató a Veszprémi Petőfi Színházban, 2015. március 13. Rendező: Kéry Kitty.

  VÉRROKONOK:

  Bemutató a Pesti Színházban, 1974.

  • TAXNER Ernő: Színházi levél Budapestről. [Többek között a Vérrokonok Pesti Színházi bemutatójáról] = Jelenkor, 1974. 7–8. szám, 665–666. o.;

  INTERJÚK:

  ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉSEK, MÉLTATÁSOK, NEKROLÓGOK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK:
  IDEGEN NYELVŰ SZAKIRODALOM:

  Angol:

  • KUTTNA, Mari: The plays by István Örkény = Hung-PEN 1975. 16. szám, 52–55. o.;
  • SZIRTES György: Örkény in English = New Hungarian Quarterly, 1986, 103. szám, 204–206. o.;
  • BERTHA Bulcsu: Interview with a contemporary writer = Hungarian Digest, 1982, 4. szám, 93–97. o.;
  • KÁLMÁN C. György: The rise of the absurd (?) in Hungarian drama = Neohelicon, 1986. 1. szám, 163–176. o.;
  • Thomas KABDEBO: The post-war Hungarian short story. A háború utáni magyar novella = PEN int. (London), 37. vol. 2. no. (1987), 39–41. o.;
  • HANNUS, István: The writer István Örkény and chemistry = Technikatörténeti Szemle, 19. 1992. 143–145. o.;
  • DEVENYI, Jutka: The theatrical grotesque: an aesthetic tool for interpreting history on the Hungarian stages in the 1960’s and 1970’s = Hungarian studies review. 23. 1996. 1–2. szám, 85–92. o.;
  • Summary in English: Margita LACZKOVÁ: Interpretácia dramatických diel Istvána Örkénya [Örkény István drámai műveinek értelmezése], prel.: Katarína KRÁLOVÁ. [Bibliogr.: 93-97. o.], Dunajská Streda, Lilium Aurum, 1996;
  • PAPP Ferenc: Some aspects of linguistic communication in two recent Hungarian literary works. [Déry Tibor: G. A. úr X-ben. Örkény István: Egyperces novellák] = Modern Filológiai Közlemények, 6. 2001. 100–105. o.;


  Cseh:

  • CEJPEK, Václav: Rodina Tótu jen jako komedie. = Scena, 1987. 18. 4. o.;
  • Jana PELOUCHOVÁ: Mad’arsko-české divadelní postřehy. [Magyar – cseh színházi jegyzetek] = Amicus rev., 11. roč. 4/5. č. (pros. 2002), 59. o.;


  Francia:

  • ROY, Claude: Örkény a Paris = Le Nouvel Observateur, 1968., No. 204., 40–41. o.;
  • ROY, Claude [Recenzió: Egyperces novellák, Budapest, Magvető, 1968.] = Le Monde, 1968. okt. 26. o.;
  • BONNEFOY, Claude: Örkény sur le fil du rasoir [Mit és kit tekint elődjének Örkény István] = La Quinzaine Littéraire, 1970. okt. 1–15. 12–13. o.;
  • JASTRZĘBSKA, Jolanta Danuta: „Scénario” d’István Örkény. = Uő: Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine. Amsterdam – Atlanta, 1989, 97–117. o.;
  • Miklós MAGYAR: L’absurde et le grotesque chez Samuel Beckett et István Örkény Az abszurd és a groteszk Samuel Beckett és Örkény István műveiben = Kollokvium a francia-magyar kapcsolatokról az 1920-as évektől napjainkig, Budapest, febr. 2–4. Előadások. Cah. étud. hongr., Paris, 2. (1990), 81–89. o.;
  • Sarah VAJDA: Le pardon de l’historie.lecture de trois pieces d’Örkény. [A történelem megbocsát. Örkény három darabjának olvasata] = Cah. étud. hongr. (Paris), 3. (1991), 40–46. o.;
  • HAUDRECHY, Sophie: L’enjeu du grotesque dans le théâtre du XXe siècle. Étude comparée du grotesque d’István Örkény. [Tóték] = Cah. étud. hongr. 9. 1997/1998. 104–114. o.;


  Horvát:

  • Francisca ĆURKOVIĆ MAJOR: István Örkény – Pisac grotesknog i apsurdnog = Forum. Mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 51/2012., 84. kötet, 10–12. szám, 1222–1225. o.;


  Német:


  Olasz:

  • Alfredo LAVERRINI: La narrativa ungherese e le edizioni E/O [A magyar széppróza az E/O kiadványainak tükrében] = Rivista di studi ungherese (Roma), 1987. 2. nr., 78–83. o.;


  Orosz:

  • Örkény István: Pазмышления о гротеске. Иностранная Литература (Москва), 1973. № 4. 207–208.;
  • ROSSZIJANOV, Oleg: «Импулс гротеска»: во чем он«? Иностранная Литература (Москва) 1973. № 4.. 208.;


  Szlovák:

  • Elena ŤAPAJOVÁ: Mačacia hra – herecký koncert Adely Gáborovej. [Macskajáték – Adela Gáborová jutalomjátéka] = Lit. týžd., Bratislava, 9.roč. č.12. (14. marca 1996), 15. o.;
  • Margita LACZKOVÁ: Interpretácia dramatických diel Istvána Örkénya [Örkény István drámai műveinek értelmezése], prel.: Katarína KRÁLOVÁ. [Bibliogr.: 93–97. o. Summary in English. – Deutschsprächige Zusammenfassung], Dunajská Streda, Lilium Aurum, 1996;
  • Jano RÁCZ: Osobná spoved’ ženy zrelého veku. [Érett korú nők önvallomása. Macskajáték. A Madách Színház kassai vendégjátéka.] = Lit. týžd (Bratislava),13. roč. 21. č. (25. mája 2000), 11. o.;