IMPRESSZUM

Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap az Örkény-család és az Országos Széchényi Könyvtár között létrejött megállapodás eredményeként készült 2009 tavaszán. A tartalomszolgáltatást április elején, Örkény István születésnapjához (1912. április 5.) közel eső időpontban mutatta be a nemzeti könyvtár 2009. április 8-án.

A honlap arculatának megtervezéséhez az Örkény István lakásában készült fotók adták az ihletet. A honlapra való belépéskor Örkény István Continental típusú írógépének hangja hallható.


A hagyatékról
Örkény István hagyatékának a honlapon szereplő, valamint a honlapon nem szereplő további részei Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsánál találhatók (radnotATfreemail.hu).

A színházi előadások és a különböző televízió-műsorok felvételei, továbbá fényképek a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) találhatók, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben (OSZMI) pedig a színházi előadások felvételei érhetők el.A szolgáltatás létrehozói ezúton is köszönetet mondanak:

• Örkény István szerzői jogai örököseinek: ÖRKÉNY ISTVÁNNÉ RADNÓTI ZSUZSÁNAK, ÖRKÉNY ANGÉLÁNAK és ÖRKÉNY ANTALNAK, hogy lehetővé tették Örkény István válogatott műveinek Interneten való megjelenését és támogatták a honlap elkészítésének munkálatait;
• a honlapon vagy a Magyar Elektronikus Könyvtárban publikált művek szerzői jogai birtokosainak - Balassa Péter örökösének Gáspár Juditnak, Földes Annának, György Péternek, Márton Lászlónak, Mészöly Miklós örökösének, P. Müller Péternek, Nádas Péternek, Parti Nagy Lajosnak, Rab Lászlónak, Szabó B. Istvánnak és Szigethy Gábornak;
• a honlapon publikált fotók szerzőinek - Balla Demeternek, Gink Károlynak, Ilovszky Bélának, Keleti Évának, Nádas Péternek, Szilvásy Z. Kálmánnak, Vahl Ottónak;
• a Palatinus Könyvkiadónak - D. Szabó Máriának;
• Örkény István szövegei előadójának - Mácsai Pál színművésznek;
• a Kossuth Kiadónak és a Mojzer Kiadónak;
• a Hungaroton Kft-nek - Hollós Máténak;
• Örkény István egypercesei angol fordítójának - Szöllősy Juditnak;
• a Tóték angol fordítójának, Bernard Adams úrnak;
• a Corvina Kiadónak - Kunos Lászlónak;
• a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának - Csorba Csillának és munkatársainak - Kelevéz Ágnesnek, Kovács Idának, Maróti Istvánnak és Rabec Istvánnak;
• az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársainak igazgatójának, Dr. Nagy Andrásnak - Sipőcz Mariannak és Füle Péternek;
• a honlapon publikált képzőművészeti alkotások létrehozóinak - Csohány Kálmánnak, Fekete Tamás örököseinek, Kaján Tibornak, Kass Jánosnak, Kádár János Miklósnak, Kárpáti Évának, Király Andrásnak, Sajdik Ferencnek, Sváby Lajosnak, Szikora Tamásnak;
• a Nekem szülőhazám magángyűjtemény tulajdonosának - Kárpáti Tamásnak, a Premier Magazin alapító főszerkesztőjének;
• Legeza Lászlónak, a honlap arculatához használt Continental típusú írógép betűinek használati jogáért;
• Fábri Zoltán szerzői jogai örökösének, valamint Makk Károlynak, Pacskovszky Józsefnek és Sándor Pálnak.A honlap szerkesztői külön köszönetet mondanak:

• Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsának a szolgáltatás szerkesztésében való közreműködéséért,
• Bánkeszi Katalin címzetes igazgatónak, Dr. Sirató Ildikó osztályvezetőnek (Színháztörténeti Tár), Moldován István osztályvezetőnek (Digitális Gyűjtemény) és Horváth Ádám informatikai igazgatónak a szolgáltatás elkészítéséhez nyújtott segítségéért.

Az Örkény-honlap tartalma - a szerkesztők szándéka szerint - a következő esztendőkben folyamatosan gyarapodik.


Felelős kiadó:
Dr. Monok István főigazgató; 2010-től Dr. Sajó Andrea főigazgató

Szerkesztők:
Both Magdolna (Színháztörténeti Tár)
Kovács-Burda Zita (Színháztörténeti Tár)
Mann Jolán (Tartalomszolgáltató Osztály)
Sudár Annamária (Tartalomszolgáltató Osztály)

Digitalizálás:
Elter András (Digitális Gyűjtemény)
Fábián György (Digitális Gyűjtemény)
Karasz Lajos (Állományvédelmi Digitalizáló Osztály)
Török Máté (Tartalomszolgáltató Osztály)

Honlapfeltöltés:
Mann Jolán (Tartalomszolgáltató Osztály)
Sudár Annamária (Tartalomszolgáltató Osztály)
Tímár Csaba (Informatikai Igazgatóság)
Török Máté (Tartalomszolgáltató Osztály)

Munkatársak:
Elbéné Mester Magdolna (Plakát- és Kisnyomtatványtár)
Györgyné Borsa Zsófia (Plakát- és Kisnyomtatványtár)
Lendvay Krisztina (Restauráló és Kötészeti Osztály)
Szalóki Gabriella (Főigazgatói Titkárság)
Zachar Zsolt (Informatikai Igazgatóság)

Weblap-építés:
Bíró Szabolcs (Informatikai Igazgatóság)

Programozás:
Tímár Csaba (Informatikai Igazgatóság)

Arculatterv, grafika:
Török Máté (Tartalomszolgáltató Osztály)

Országos Széchényi Könyvtár 2009 ©