ÖRKÉNY ISTVÁN ÉLETRAJZA

 • 1912. április 5. - Jómódú polgárcsalád gyermekeként megszületik Örkény István;
 • 1930‐ban leérettségizik a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd beiratkozik a Műegyetem vegyészmérnöki karára;
 • 1932‐től gyógyszerészhallgatóként folytatja tanulmányait;
 • 1934‐ben gyógyszerész diplomát kap;
 • 1934-1936 - barátaival megalapítja és szerkeszti a Keresztmetszet című folyóiratot. Itt jelennek meg első novellái, művei;
 • 1936 - házasságot köt Gönczi Flórával;
 • 1937‐ben kapcsolatba kerül a Szép Szó körével, első jelentős novelláját közli a folyóirat július-augusztusi száma József Attila javításaival (Forradalom, később: Tengertánc);
 • 1938-1939‐ben Londonban és Párizsban él. 1939. szeptember 1-jén, amikor Hitler lerohanta Lengyelországot, az utolsó vasúti járattal hazatér;
 • 1940‐ben ismét beiratkozik a műegyetemre;
 • 1941‐ben vegyészmérnöki diplomát kap. Feleségétől elválik. Ugyanebben az évben megjelenik első novelláskötete, a Tengertánc;
 • 1942‐ben munkaszolgálatosként a doni frontra kerül;
 • 1943‐ban hadifogságba esik; két évet tölt Tambovban, majd 1945 tavaszán a Moszkva mellett krasznogorszki hadifogolytábor Központi Antifasiszta Iskolájába kerül.
 • 1946 karácsonyán térhet haza; belép a Magyar Kommunista Pártba; a Szabad Nép belső munkatársa; írásai jelennek meg a Magyarokban, az Újholdban, az Új Magyarországban, a Csillagban és a Forumban;
 • 1946-1948: 1946‐ban megjelenik a háború és a hadifogság szenvedéseit dokumentarista prózában megörökítő életsors szociográfiák kötete, az Amíg ide jutottunk (eredeti címén: Emlékezők), 1947‐ben hadifogság-krónikája, a Lágerek népe és 1948‐ban a Voronyezs című dráma. Mindhármat még a hadifogságban vetette papírra;
 • 1948 - házasságot köt Nagy Angélával; gyermekeik: Angéla (1949), Antal (1954). Megjelenik második novelláskötete, a Budai böjt.
 • 1949‐től az Ifjúsági Színház dramaturgja;
 • 1951‐től a Magyar Néphadsereg Színházának dramaturgja;
 • 1951‐ben Házastársak című regényét a kritika nagy elismeréssel fogadja, Lila tinta című elbeszélését viszont Révai József megtámadja;
 • 1952 - megjelenik a Koránkelő emberek. Harmincketted magával szerepel a Magyar írók Rákosi Mátyásról című kötetben;
 • 1953 novemberében megjelenik az Írás közben című politikai publicisztikája az Irodalmi Újságban, amely nagy vihart kavar;
 • 1954‐től a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora. Novelláskötete, a Hóviharban;
 • 1955‐ben József Attila‐díjat kap;
 • 1956‐ban Ezüstpisztráng címmel napvilágot lát rövid írásokat tartalmazó prózakötete (a könyv alcíme: Rövid remekművek);
 • 1956. október 23‐án részt vesz a tüntetésen és szemtanúja a Rádió ostromának. A forradalom idején a Magyar Írók Szövetsége elnökségnek tagja;
 • 1956. október 30‐án megfogalmazza a Szabad Kossuth Rádió beköszöntőjét. („Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon…”);
 • 1956. november-december - az írószövetségi ellenállás időszaka;
 • 1957. június 25. - rendőrségi kihallgatás;
 • 1957 szeptembere - mérsékelt önkritika a Kortárs első számában;
 • 1958 - megismerkedik Radnóti Zsuzsával;
 • 1958-1962 között nem publikálhat a forradalomban való részvétele miatt;
 • 1958-1963 - megélhetési okokból állásba kényszerül: előveszi gyógyszerész diplomáját és az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár orvostudományi osztályán kap állást. (Előbb: Lázár István: Örkény István, Arcok és Vallomások, Budapest, Szépirodalmi, 1979; utóbb: Párbeszéd a groteszkről, Bővített kiadás, Palatinus Kiadó, 2000, 114-116. o.)
 • 1959‐ben elválik Nagy Angélától;
 • 1962 - újra megjelennek novellái (Új Írás, Kortárs, Magyar Nemzet, Élet és Irodalom);
 • 1963 - ideológiai támadás indul ellene a Niagara Nagykávéház című írása miatt;
 • 1965 - megjelenik a Macskajáték kisregény-változata (Kortárs). Házasságot köt Radnóti Zsuzsával, aki Örkény István halála után a hagyaték gondozója;
 • 1966 augusztusa - megjelenik a Tóték kisregényváltozata (Kortárs);
 • 1966 decembere - megjelenik a Jeruzsálem hercegnője című kötete. (Ebben a kötetben olvasható az Egyperces novellák első ciklusa és a Macskajáték című kisregény is.) A könyv az irodalmi élet szenzációja;
 • 1967 februárja - bemutatják a Tóték című drámát a Thália Színházban;
 • 1967 - Megjelenik a Nászutasok a légypapíron című kötet - a Tóték kisregényváltozatával;
 • 1967‐ben József Attila‐díjat kap;
 • 1968 - az Egyperces novellák első megjelenése;
 • 1969‐ben megírja a Pisti a vérzivatarban című drámáját, amelynek se megjelenését, se színrevitelét nem engedélyezték;
 • 1969 - Isten hozta őrnagy úr! címmel Fábry Zoltán rendezésében film készül a Tótékból;
 • 1970‐ben Párizsban elnyeri Fekete Humor Nagydíját a Tóték színre kerülése alkalmából;
 • 1971 - előbb Szolnokon (január), majd a Vígszínházban (március) bemutatják a Macskajáték című komédiát;
 • 1971‐ben a Szépirodalmi és a Magvető Könyvkiadó megkezdi az Örkény-életműsorozat kiadását (Időrendben).*
 • 1972 - Makk Károly rendezésében film készül a Macskajátékból;
 • 1973‐ban Kossuth‐díjat kap;
 • 1974‐ben bemutatják a Vérrokonok című drámát, majd
 • 1975‐ben a Kulcskeresőket;
 • 1977 - megjelenik a Rózsakiállítás című kisregénye;
 • 1979. január 20-án tízévi betiltás után a Vígszínházban színre kerülhet a Pisti a vérzivatarban című drámája;
 • 1979. január 25‐én írásba foglalja testamentumát;
 • 1979‐ben elkészül a Forgatókönyv című dráma;
 • 1979. május 7‐én összeroppan a gerinccsigolyája, két nappal később megműtik;
 • 1979. június 24‐én Budapesten meghal Örkény István.* További életműkiadások, jegyzetekkel: Szépirodalmi Kiadó 1980-1989, Pesti Szalon 1993-1996, Palatinus Kiadó 1998-2005, majd a legújabb sorozat, ugyanitt, amely az Egyperces novellákkal kezdődött 2008‐ban.


Az életrajzot összeállították a honlap szerkesztői; kiegészítette: Radnóti Zsuzsa.