TANULJUNK ÖRKÉNYÜL!

Beszámoló az Örkény-pályázat eredményéről - 2010. január

2009. október 31-én zárult le az OSZK Tartalomszolgáltató Osztálya által készített Örkény István honlap magyartanárok részére meghirdetett Tanuljunk Örkényül! című pályázata. Az Örkény István örökösei fővédnökségével és a Magyartanárok Egyesületével közösen kiírt pályázat eredményhirdetése 2009. december 8-án az OSZK Tanácstermében volt.

A pályázat célja az volt, hogy elősegítse Örkény István művészetének sokrétű megismertetését és megszerettetését, valamint hogy előremozdítsa az új számítástechnikai eszközök minőségi használatát az oktatásban.

A pályamunkákat elbíráló zsűri elnöke Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja, a zsűri tagjai Fenyő D. György tanár, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke, Mann Jolán irodalomtörténész, az OSZK Tartalomszolgáltató Osztályának munkatársa, Dr. Sirató Ildikó színháztörténész, az OSZK Színháztörténeti Tárának vezetője voltak. (fotó)

A pályázatra tíz pályázó összesen tizenkét pályaműve érkezett. A díjazottak névsora, pályamunkái, illetve azok részletei a Magyartanítás című folyóiratban és az Örkény honlapon lesznek elérhetők.A pályázók névsora

 • Ágfalviné Pető Mariann - Miskolc (3. kategória)
 • Domján Gáborné - Veszprém (1. kategória)
 • Karsza Andrea - Budapest (1. kategória)
 • Dr. Málnási Ferenc - Kolozsvár (1. kategória)
 • Dr. Nagyné Oláh Eszter - Budapest (2 és 3. kategória)
 • Németh Mária - Zalaegerszeg (1. kategória)
 • Sinkó Bernadett - Kecskemét (1. kategória)
 • Terjéki Ildikó - Budapest (2. kategória)
 • Váliné Nagy Zsuzsanna - Szolnok (1. kategória)
 • Vasné Tóth Kornélia - Budapest (2. kategória)


 • A díjazottak

 • 1. díj: Terjéki Ildikó - Budapest
 • 2. díj: Németh Mária - Zalaegerszeg
 • 3. díj: Karsza Andrea - Budapest
 • Dicséret Domján Gáborné - Veszprém és Váliné Nagy Zsuzsanna - Szolnok


 • A díjátadáson készült képek (fotó: Karasz Lajos)

  Értékelés


  A pályamunkákból(hamarosan)


  Pályázati felhívás pedagógusok számára - 2009

  Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban OSZK) a Magyartanárok Egyesületével együttműködve pályázatot hirdet magyartanárok részére, Tanuljunk Örkényül! címmel.

  A pályázat fővédnökei: Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsa, Örkény Angéla és Örkény Antal.


  A pályázat célja Örkény István művészetének sokrétű megismertetése és megszerettetése, valamint az új számítástechnikai eszközök minőségi használatának előremozdítása az oktatásban. A pályázati kiírásra kész oktatási (segéd)anyagokat várunk, amelyeket szerzőik szívesen közkinccsé is tennének az Országos Széchényi Könyvtár Örkény Istvánról szóló honlapján: http://orkenyistvan.hu.

  Az egyes kategóriák díjazottai értékes könyvcsomagot, oktatáshoz használatos eszközöket és színházjegyeket kapnak ajándékba, az első helyezettek pályamunkáit illetve azok részleteit pedig közzé tesszük a Magyartanítás című folyóiratban is. A pályamunkákat elbíráló zsűri elnöke Radnóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja. A zsűri tagjai: Fenyő D. György tanár, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke, Mann Jolán irodalomtörténész, az OSZK Tartalomszolgáltató Osztályának munkatársa, Dr. Sirató Ildikó színháztörténész, az OSZK Színháztörténeti Tárának vezetője.

  A díjazott pályamunkákat és a további beküldött igényes oktatási anyagokat megjelentetjük az OSZK Örkény-honlapján.

  Pályázati kategóriák

  1. Műelemzés és tanítási segédlet - Örkény István bármely művéről vagy műcsoportjáról készített elemzés, valamint a műelemzésből következő tanítási segédletek: feladatok, óravázlatok, kapcsolódó szövegek vagy egyéb az oktatásban felhasználható komplex mellékletek. (MS Word vagy RTF formátumban)

  2. Drámák és játékok - Örkény István drámai vagy epikus műveinek tanítása drámapedagógiai eszközökkel, drámajátékokkal vagy iskolában használható színházi eszközökkel: foglalkozás-leírások, foglalkozástervek, dramatikus feladatok. (MS Word vagy RTF formátumban)

  3. Nézzük, hallgassuk! - Örkény István életművéhez vagy valamely művéhez, műcsoportjához kapcsolódó számítógépes anyag: Power-Point–bemutató (PPT), Smart-bord–anyag (képes, szöveges és/vagy hangfelvétellel bővített oktatási segédanyag).

  Kérjük, hogy a pályázó jelölje meg az iskolatípust - általános iskola, középiskola (gimnázium, szakközépiskola), szakiskola - és az oktatási célcsoportot (évfolyam, életkor), amely számára készítette az oktatási anyagot.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályamunkákat a szerzői jogok figyelembe vételével és tiszteletben tartásával kell elkészíteni!

  A pályázatok beküldési határideje: 2009. október 31.

  A pályázatokat az alábbi címre várjuk elektronikus formában:

  tematikus@oszk.hu

  Jó munkát kívánunk!

  Arató László
  elnök
  Magyartanárok Egyesülete
  Sudár Annamária
  osztályvezető
  Országos Széchényi Könyvtár
  Tartalomszolgáltató Osztály