A TANULJUNK ÖRKÉNYÜL! c. pályázat értékelése

1./
A pályázati kiírás több intézmény együttműködéséből született: az Országos Széchényi Könyvtár mint országos közgyűjtemény volt a kezdeményező, a Magyartanárok Egyesülete mint civil szervezet volt a közreműködő, emellett sokat köszönhettünk a pályázat lebonyolítása során az Örkény István Színháznak és a Palatinus Könyvkiadónak.

Az Országos Széchényi Könyvtár 2009 áprilisában indította el Örkény István-honlapját, ami Örkény István életműve terjesztésének jelentős eseménye, mert nagyon sok szöveget, képet, hanganyagot, dokumentumot tett közzé, olvashatóvá, élvezhetővé. Azért, hogy a honlap elérje célját, hogy aktív részese legyen Örkény István művei éltetésének, jött létre az a pályázat, amelynek eredményét most értékeljük.

A pályázattal a tanárokat kívántuk megszólítani, és ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolákban továbbra is élő maradjon Örkény életműve.

Három kategóriában hirdettünk pályázatot: egyrészt vártunk olyan elemzéseket, továbbá ezekhez készített tanítási segédleteket (feladatokat, óravázlatokat), amelyek az oktatásban felhasználhatóak. Másrészt támogatni kívántuk a drámapedagógia módszereinek beépítését az iskolai gyakorlatba, ezért vártunk olyan foglalkozásterveket, dramatikus feladatokat, amelyek Örkény István műveinek drámapedagógiai eszközökkel, drámajátékokkal vagy iskolában használható színházi eszközökkel történő tanításához adnak segítséget. Harmadrészt – támaszkodva az Örkény-honlapra – számítógépes anyagokat kértünk, Power-Point-bemutatót, Smart-bord–ra készült oktatási segédleteket. Bátorítani kívántuk tehát mind az elektronikus oktatási segédletek készítését, mind a drámapedagógiai módszerek elterjesztését, mind az oktatás aktív formáinak térhódítását.

2./
A pályázatra 11 munka érkezett. A beadott dolgoztok megoszlása megközelítés szerint a következő volt:
• 2 anyanyelv órára készült (stilisztikai vagy szövegtani megközelítéssel),
• 8 irodalomórai anyag,
• és 1 iskolai szintű műsor.

A pályázati kategóriák szerint osztályozva a megoszlás a követező:
• az I. kategóriába (műelemzés és tanítási segédlet) 6 pályamű,
• a II. kategóriába (drámák és játékok) 3 pályamű,
• a III. kategóriába (elektronikus információhordozók) 2 pályamű tartozott.
Az I. és a II. kategóriát nem lehetett élesen elválasztani egymástól.

Műfajilag még ezeken a kategóriákon belül is nagyon különböző dolgozatok érkeztek: találkoztunk Smart Board-anyagokkal, PPT-összeállításokkal, tanítási órák DVD-re felvett anyagával egyaránt.

Az értékelés során a beérkezett dolgozatok számát és megoszlásukat figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy nem kategóriánként jutalmazzuk a legjobbakat, hanem az összes kategóriát összevonjuk, és így hirdetünk eredményt.

A zsűri az alábbi szempontokat igyekezett érvényesíteni:
• mennyire volt az adott feldolgozási mód, az alkalmazott módszer adekvát a feldolgozott műhöz,
• mennyiben volt releváns az elemzés Örkény István életművét tekintve,
• mennyire újszerű, mennyire alapos a beadott munka,
• mennyire szerves az elektronikus eszközök és anyagok beépítése az óratervekbe,
• mennyire adekvátak a drámapedagógiai módszerek és eljárások,
• mennyire volt kidolgozott, megformált és dokumentált az anyag,
• mennyire voltak módszertanilag kidolgozottak a tervek.
Ez utóbbi szemponton belül mérlegeltük azt, hogy
• hogyan munkáltat a megtervezett óra,
• hogyan és mennyire gondolkodtat,
• hogy épülnek egymásra az egyes elemek, végül pedig azt, hogy
• mennyire megvalósítható, reális az óra- vagy foglalkozásterv.

3./
A beérkezett pályaművek átlagos színvonalával a zsűri elégedett volt. Mennyiségben több munkára számítottunk, de úgy érezzük, nem jelenti a pályázat sikertelenségét az, hogy csak 11 munka született. Ebben nagy szerepe lehet annak, hogy sok-sok pályázat van szerte az országban, hogy viszonylag újszerű volt a pályázati kiírás, a feladatkijelölés, hogy az internetre épült a kiírás. Mindezek mellett azt vártuk, hogy heti 22 tanítási óra mellett álljanak neki kollégáink egy ilyen nagy feladatot elvégezni. Éppen ezért köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik nekiálltak, és elkészítettek egy-egy pályaművet – függetlenül attól, hogy az elkészült munka a díjazottak közé került-e vagy sem. Bátorítani szeretnénk pályázó kollégáinkat arra, hogy továbbra is keressék a tanítás új és hatékony útjait, a munkákat olvasókat pedig arra, hogy örömmel és alkotó módon használják fel az így elkészült, s majd a honlapon olvasható anyagokat.

Fenyő D. György
tanár, a Magyartanárok Egyesülete alelnöke, a zsűri tagja