TENGERTÁNC In memoriam Örkény István, válogatta, szerkesztette, összeállította Réz Pál, Budapest, Nap Kiadó, 2004; (részletek)


 • Örkény István: Úgy írni... Részlet (In; Lázár István: Örkény István alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., Szépirodalmi, 1979)....


LÉGYPAPÍRON

 • Örkény István: Önéletrajz I. (In; Örkény István: Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)
 • Örkény István; Önéletrajz II. (In: Örkény István: Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)
 • Örkény István; Egyperces életrajz (In: Örkény István; Visszanézve. Bp., Szépirodalmi, 1985)
 • Somlyó György: Örkény Istvánról – tíz percben (In: Örkény István Emlékkönyv. Bp., Pesti Szalon. 1995)
 • Örkény István: Első estém a Rózsabokorban.
 • Szerb Antal: Félálom
 • Szerb Antal: Tengertánc
 • Remenyik Zsigmond levele Örkény Istvánhoz
 • Ötszemközt. Részletek. Kérdező; Vitray Tamás (In: Örkény István: Párbeszéd a groteszkről. Bp., Szépirodalmi, 1986)
 • Tábori lap Szilágyi János Györgyhöz. Részlet (In: Örkény István: Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)
 • Örkény Húgóné levelezőlapja Örkény Istvánhoz
 • Délutáni beszélgetés. Kérdező: Bertha Bulcsú. Részlet
 • Szegi Pál: Lágerek népe
 • Örkény István: A főváros dicsérete. Részlet
 • Örkény István levelei Nagy Angélához.
 • Sarkadi Imre: Örkény István novellái (In: Sarkadi Imre: Cikkek, tanulmányok. Bp., Szépirodalmi, 1974)
 • Thurzó Gábor: Látvány és látomás. Részlet
 • Pünkösti Árpád: Örkény nevű író
 • Keszi Imre: Házastársak
 • Révai József: [A Lila tintáról] Részlet (In: Révai József: Kulturális forradalmunk kérdései. Bp., Szikra, 1952)
 • Karinthy Ferenc; Sok (In: Örkény István Emlékkönyv. Bp., Pesti Szalon, 1995)
 • Örkény István: Noteszlapok 1956-ból


Ml MENNYI?

 • Örkény István levelei fiához és lányához, Antalhoz és Angélához (In: Örkény István; Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)
 • Sükösd Mihály: Előszó a Pisti a gyógyszergyárban-hoz. Részletek (In: Kosa László: Pisti a gyógyszergyárban. Örkény István a száműzetésben. Bp., Editorg Kft., 1989)
 • Örkény István két levele Radnóti Zsuzsához.
 • Örkény István levele Gönczi Flórához, Radnóti Zsuzsáról. Részletek (In: Örkény István: Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)
 • Örkény István: Niagara Nagykávéház
 • Látogatóban Örkény Istvánnál. Kérdező: Réz Pál
 • Galsai Pongrác: Örkény István meglepetései (In: Galsai Pongrác:
 • A besurranó szerkesztő. Bp., Szépirodalmi, 1976)
 • Örkény István: Használati utasítás (In: Egyperces novellák. Fülszöveg, Bp., Magvető, 1968)
 • Örkény István: Tíz egyperces (In: Egyperces novellák. Bp., Szépirodalmi, 1991)
 • Galsai Pongrác: „Egypercesek” (In: Galsai Pongrác: A besurranó szerkesztő. Bp., Szépirodalmi, 1976)
 • Márton László: Örkény egypercesei (In: Örkény István Emlékkönyv. Bp., Pesti Szalon, 1995
 • Örkény István; Egyperces bevezető (In: Párbeszéd a groteszkről, Bp., Szépirodalmi, 1986)
 • Tandori Dezső; A tótágas ágazatai. Részlet Orbán Ottó: Cédula a romokon. Részlet (In: Orbán Ottó: Cédula a romokon. Bp., Magvető, 1994)
 • Esterházy Péter: „Úgy kell rúgni, művészkém!”
 • Szász Imre: A másik arc (In: Szász Imre: Háló nélkül, Bp., Szépirodalmi, 1976)
 • Domokos Mátyás: Párbeszéd a groteszkről (In: Domokos Mátyás: Varázstükrök között. Bp., Szépirodalmi, 1991)
 • Orbán Ottó: Örkény Poonában – Örkény Los Angelesben (In; Orbán Ottó Ablak a földre. Bp., Magvető, 1989)
 • Hankiss Elemér: Lét-és nemlételméleti gyakorlatok
 • Réz Pál: Örkény István tengertánca Örkény István: Széljegyzetek (In: Örkény István: Visszanézve. Bp., Szépirodalmi, 1985)


VÍZEN JÁRNI

 • Hankiss Elemér: Önismeret, csak felnőtteknek
 • Molnár Gál Péter: Örkény, a drámaíró. Részletek
 • Örkény István: Író és színész (In: Örkény István: Visszanézve. Bp., Szépirodalmi, 1985)
 • Örkény István: A Tóték újra
 • Berkes Tamás: A Tótékról. Részlet (In: Berkes Tamás: Senki sem fog nevetni. Bp., Gondolat, 1990)
 • Részlet egy beszélgetésből. Kérdező: Valkó Mihály (In: Örkény István: Drámák I. Bp., Szépirodalmi, 1982)
 • Örkény István levele Vitray Tamáshoz (In: Örkény István: Drámák I. Bp., Szépirodalmi, 1982)
 • Galsai Pongrác: A Macskajáték ősbemutatójáról. – Ugyanaz, filmen (In: Galsai Pongrác: A besurranó szerkesztő. Bp., Szépirodalmi, 1976)
 • Létay Vera: Mondjuk hogy vasút (In: Létay Vera: Komédia, Bp., Magvető. 1976)
 • Örkény István: A Kulcskeresőkről.
 • Örkény István: A Kulcskeresőkhöz (In: Örkény István: Kulcskeresők. Bp., Magvető, 1977)
 • Örkény István: Bevezető a Pisti a vérzivatarban második változatához (In: Örkény István: Drámák II. Bp., Palatinus, 2001)
 • Balassa Péter: A részvét grimaszai. Részlet
 • Mérei Ferenc levele Örkény Istvánhoz
 • Örkény István levele Radványi Gézához (In: Örkény István: Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)
 • Sükösd Mihály: Forgatókönyv (In: Örkény István Emlékkönyv. Bp., Pesti Szalon, 1995)
 • Örkény István: „Rózsakiállítás” (In: Örkény István: „Rózsakiállítás”. Fülszöveg. Bp., Szépirodalmi, 1977)
 • Béládi Miklós: A „Rózsakiállítás” Egy magyar író dedikációi (Összeállította Radnóti Zsuzsa)
 • Örkény István: Végakaratom (In: Örkény István: Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)
 • Kiss Ferenc: Búcsúféle Örkény Istvántól
 • Parti Nagy Lajos: Örkény szemüvege (In: Örkény István Emlékkönyv, Bp., Pesti Szalon, 1995)
 • Nádas Péter: Örkényről (Kérdező: Salamon István) (In: Örkény István Emlékkönyv. Bp., Pesti Szalon, 1995)