Örkény István művei / BIBLIOGRÁFIA

Első kiadások (életében megjelent művek):

 • Tengertánc. [Elbeszélések], Budapest, Renaissance, 1941;
 • Amíg idejutottunk. Magyarok emlékeznek a szovjet hadifogságban…, Budapest, Magyar–Szovjet Művelődési Társaság, 1946;
 • Hajnali pisztolylövés. [Elbeszélés], Budapest, Irodalmi intézet, 1947. Ill.: ZÓRÁD Ernő, Budapest, Szikra Ny., 1956;
 • Lágerek népe, Budapest, Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 1947;
 • A borék. [Vígjáték], Budapest, Kultúra, Új Magyar Könyvár sorozat, 1948;
 • Budai böjt. [Novellák], Budapest, Székesfővárosi Irodalmi Intézet, 1948;
 • Voronyezs. [Színmű], Budapest, Székesfővárosi Irodalmi Intézet, 1948. Budapest, NPI, Színjátszók kiskönyvtára, 1969;
 • Idegen föld. [Novellák], Budapest, Székesfővárosi Irodalmi Intézet, 1949;
 • Házastársak. [Regény], Budapest, Szépirodalmi, 1951, 1953;
 • Koránkelő emberek. Riportok és elbeszélések, Budapest, Szépirodalmi, 1952;
 • A közvetítőben. (Tréfa) = Négy vidám jelenet, Budapest, Művelt Nép, Színjátszók könyvtára, 57., 1953, 15-20;
 • Hóviharban. [Válogatott novellák], Budapest, Szépirodalmi, 1954;
 • Hiszek a szabadságban. Chaplin élete, Budapest, Országos Béketanács, 1954;
 • Ezüstpisztráng. Rövid remekművek. [Elbeszélések], Budapest, Szépirodalmi, 1956;
 • Nehéz napok. Regény, Budapest, Vasárnapi regények, 1957;
 • Jeruzsálem hercegnője. Elbeszélések – Macskajáték. [Kisregény], Budapest, Szépirodalmi, 1966, 1968;
 • Nászutasok a légypapíron. [Elbeszélések] – Tóték. [Kisregény], Budapest, Magvető, 1967;
 • Tóték. [Tragikomédia], Budapest, Magvető, 1967;
 • Egyperces novellák, Budapest, Magvető, 1968. Bővített kiadások: 1969, 1970, 1974, 1977, 1978, 1979, 1981;
 • Időrendben. [Válogatott elbeszélések], Budapest, Magvető, 1971;
 • Időrendben. [Színművek, Pisti a vérzivatarban, első megjelenés] 1–3, Budapest, Magvető, 1972;
 • Időrendben. Regények [Glória, Macskajáték, Tóték], Budapest, Szépirodalmi, 1972;
 • Időrendben. Arcképek, korképek. [Válogatott írások, benne a Lágerek népe és az Amíg idejutottunk], Budapest, Magvető, 1973;
 • Glória, Macskajáték, Tóték. [Kisregények], Budapest, Szépirodalmi, 1974;
 • Vérrokonok. [Dráma], Budapest, Magvető, 1975, Szolnok, Szigligeti Színház, Verseghy Megyei Könyvtár, 1978;
 • Meddig él egy fa? [Novellák], Budapest, Magvető, Magvető zsebkönyvtár, 1976;
 • Kulcskeresők. [Dráma], Budapest, Magvető, 1977;
 • „Rózsakiállítás”. [Regény], Budapest, Szépirodalmi, 1977, 1978, 1979;
 • Az utolsó vonat. [Novellák] – Tóték – Macskajáték. [Kisregények], Budapest, Magvető, „30 év” sorozat, 1977;
 • Élőszóval. Drámák, Budapest, Magvető, 1978. (Benne: A holtak hallgatása. Dráma, NEMESKÜRTY Istvánnal). Második, javított kiadás, 1980;
 • Egy négykezes regény tanulságos története. [Regény], Budapest, Magvető, Rakéta regénytár, 1979;Első kiadások (halála után megjelent művek):

 • Forgatókönyv. [Tragédia], Budapest, Szépirodalmi, 1979;

 • Párbeszéd a groteszkről. Beszélgetések Örkény Istvánnal, vál., s. a. r. RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Magvető, 1981;
 • Babik. Kisregény, Budapest, Szépirodalmi, 1982;
 • Bevégzetlen ragozás. Kisregények, novellák, vál.: MOLNÁR Tibor, Bukarest, Kriterion, 1982;
 • Pisti a vérzivatarban. Groteszk játék, Szolnok, Szigligeti Színház, Verseghy Ferenc Művelődési Központ, 1983;
 • Négyeskönyv, 1–4.: 1: Drámák. [Vérrokonok, Pisti a vérzivatarban], 2: Egyperces novellák, 3: Kisregények. [Macskajáték, Tóték, „Rózsakiállítás”], 4: Novellák, vál. és sajtó alá rend.: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987;
 • Levelek egypercben. Levelek, emlékezések, interjúk a hagyatékból, vál., szerk., s. a. r., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, 1992. Bővített, átdolgozott kiadás: Budapest, Pesti Szalon, 1996;
 • Színművek, szerk., s. a. r.: GYŐRI János, Budapest, Pesti Szalon, 1993;
 • Kisregények 1–2. [1.: Babik, Glória, Macskajáték – 2.: Tóték, Rózsakiállítás, Egy négykezes regény tanulságos története], szerk., s. a. r.: GYŐRI János, Budapest, Pesti Szalon, 1994;
 • ÖRKÉNY István–TARDOS Tibor: Minimítoszok, Minimythes, Válogatott egypercesek. Textes choisis. Bizalmas levelezéssel, bevezető, utószó: TARDOS Tibor, szerk.: SZABÓ B. István, Budapest, Palatinus, 1997;
 • Mese-levelek, összeáll., szerk., a fényképeket vál. RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Palatinus, 1999;
 • Egyperces levelek, összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Palatinus, (Örkény István művei). Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás: 2004;ÉLETMŰKIADÁSOK

Szépirodalmi Kiadó, Palatinus Kiadó (első és második sorozat)

Örkény István művei. [Gyűjteményes kiadás 1.], Szépirodalmi Könyvkiadó, szerk., szöveggond., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, 1980-1989. [Párhuzamos kiadás a pozsonyi Madách Kiadóval]:

 • Novellák 1–2., 1980;
 • Kisregények (Glória, Macskajáték, Tóték, „Rózsakiállítás”, Egy négykezes regény tanulságos története), 1981;
 • Lágerek népe (Lágerek népe, Emlékezők [Amíg ide jutottunk], Vallomások, dokumentumok), 1981. Második kiadás: 1984;
 • Drámák. 1–3. (1. kötet: Voronyezs, Sötét galamb, Tóték, Macskajáték, A holtak hallgatása – 2. kötet: Vérrokonok, Kulcskeresők, Pisti a vérzivatarban, Forgatókönyv – 3. kötet: Babik, A Hanákné-ügy, Egy szakmai siker modellje, A falu rossza, Zsugori uram, In memoriam Ö. I.), 1982;
 • Egyperces novellák, 1984. Második, bővített kiadás: 1991;
 • Önéletrajzom töredékekben. Befejezetlen regények (A Bónis család : Két részlet, Babik, Tatárfutás, A másik út regénye), 1984;
 • Visszanézve. Arcképek, korképek, 1985;
 • Párbeszéd a groteszkről. Interjúk, 1986. Bővített kiadás: 1986;
 • Búcsú. Kiadatlan novellák, [1989];


Örkény István művei. [Gyűjteményes kiadás 2.], Budapest, Palatinus Kiadó, összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, 1998-2005:

 • Egyperces novellák, 1999, 2001. Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás: 2004;
 • Párbeszéd a groteszkről. Harmadik, bővített kiadás: 2000;
 • Lágerek népe – Emlékezők, 2000;
 • Kisregények, 2001;
 • Drámák 1–3., 2001;
 • Novellák 1–2, 1998. Második, javított kiadás: 1999, 2002;
 • A mesterség titkaiból. Arcképek, korképek, 2003;
 • Önéletrajzom töredékekben. Befejezetlen regények, 2004., 2014;
 • Egyperces levelek. Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás: 2004;
 • Elsárgult kéziratok. Írások a hagyatékból, 2005. Második, bővített kiadás: 2013;


Örkény István művei. [Gyűjteményes kiadás 3.], Budapest, Új Palatinus Könyvesház, összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, 2005– :


 • Egyperces novellák, 2008;
 • Kisregények, 2008;
 • Novellák, 2010;
 • Lágerek népe, 2011;
 • Április, 2012;
 • Egyperces levelek, 2012;
 • Elsárgult kéziratok, 2013;
 • Önéletrajzom töredékekben. [Örkény István befejezetlen regényei], 2014;
 • A mesterség titkaiból, 2014;


Örkény István művei. Sorozatszerkesztő: REMÉNYI József Tamás, összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Helikon Kiadó, 2018– :

 • Egyperces novellák, 2018;
 • Glória – Macskajáték, 2018;
 • Tóték - „Rózsakiállítás”- Kisregények, 2019; • Egyéb gyűjteményes kiadások: Örkény István művei (Magvető-Szépirodalmi, Pesti Szalon):

  • Időrendben. [Válogatott elbeszélések], Budapest, Magvető, 1971;
  • Időrendben. [Színművek, Pisti a vérzivatarban, első megjelenés] 1–3, Budapest, Magvető, 1972;
  • Időrendben. Regények [Glória, Macskajáték, Tóték], Budapest, Szépirodalmi, 1972;
  • Időrendben. Arcképek, korképek. [Válogatott írások, benne a Lágerek népe és az Amíg idejutottunk], Budapest, Magvető, 1973;


  • Egyperces novellák, szöveggondozás: GYŐRI János, ill.: Roskó Gábor, Budapest, Pesti Szalon, 1993, 1995, 1996;
  • Tóték, Macskajáték. [Színművek], szöveggondozás: GYŐRI János, Budapest, Pesti Szalon, 1993, 1996;
  • Kisregények 1–2. [1.: Babik, Glória, Macskajáték – 2.: Tóték, Rózsakiállítás, Egy négykezes regény tanulságos története], szerk., s. a. r.: GYŐRI János, Budapest, Pesti Szalon, 1994;
  • Levelek egypercben, Levelek, emlékezések, interjúk a hagyatékból, vál., szerk., s. a. r. RADNÓTI Zsuzsa. Bővített, átdolgozott kiadás: Budapest, Pesti Szalon, 1996;  Válogatott művek sorozatban:


  Az Egyperces novellák kiadásai:

  • Egyperces novellák, Budapest, Magvető, 1968. Bővített kiadások: 1969, 1970, 1974, 1977, 1978, 1979, 1981;
  • Egyperces novellák, összeáll.: RADNÓTI Zsuzsa, ill.: RÉBER László, Dabas, 1982;
  • Egyperces novellák, szerk., szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, Örkény István művei, 1984. Második, bővített kiadás: 1991;
  • Egyperces novellák. Válogatás, vál. és s. a. r.: RADNÓTI Zsuzsanna, Budapest, Szépirodalmi, Olcsó könyvtár, 1988;
  • Egyperces novellák, szerk., szöveggondozás: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, 1991;
  • Egyperces novellák, szöveggondozás: GYŐRI János, ill.: Roskó Gábor, Budapest, Pesti Szalon, 1993, 1995, 1996;
  • Egyperces novellák, Budapest, Kossuth, Holibri, 1994;
  • Egyperces novellák. [Az első kiadás teljes, gondozott szövege], szerk., szöveggond., kiegészítő fejezetek, szövegmagyarázatok, kérdések: REMÉNYI József Tamás, TARJÁN Tamás, Budapest, Ikon, Matúra Klasszikusok sorozat, 1996;
  • Válogatott egyperces novellák, összeáll.: FRÁTER Zoltán, Budapest, Palatinus, 1998, 2000, 2003, 2004;

  • Egyperces novellák, összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Palatinus Kiadó, (Örkény István művei), 1999, 2001. Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás: 2004, 2008;
  • Egyperces novellák, összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, (Örkény István művei) Budapest, Helikon Kiadó, 2018.


  A Tóték, Macskajáték (színművek) kiadásai:

  • Tóték. [Tragikomédia], Budapest, Magvető, 1967;
  • Tóték. Tragikomédia, Bratislava, Diliza, 1968;
  • Drámák. 1, (Tóték, Macskajáték is), Budapest, Szépirodalmi, szerk., szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, Örkény István művei, 1982;
  • Tóték, Macskajáték. [Drámák], Budapest, Szépirodalmi, Olcsó könyvtár, 1986, 1990;
  • Tóték, Macskajáték. [Színművek], szöveggondozás: GYŐRI János, Budapest, Pesti Szalon, 1993, 1996;
  • Tóték. Kisregény, Szentendre, Interpopulart Könyvkiadó, Populart füzetek, 126., 1995;
  • Válogatott drámák. (Tóték, Macskajáték), Budapest, Palatinus, 1999, 2003, 2004;
  • Drámák, (Macskajáték, Tóték is), összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Palatinus, Örkény István művei, 2001;


  A Tóték, Macskajáték (kisregények) kiadásai:

  • Jeruzsálem hercegnője. Elbeszélések – Macskajáték. [Kisregény], Budapest, Szépirodalmi, 1966, 1968;
  • Időrendben. Regények [Glória, Macskajáték, Tóték], Budapest, Szépirodalmi, 1972;
  • Glória, Macskajáték, Tóték. [Kisregények], Budapest, Szépirodalmi, 1974;
  • Az utolsó vonat. [Novellák] – Tóték – Macskajáték. [Kisregények], Budapest, Magvető, „30 év” sorozat, 1977;
  • Négyeskönyv, 3: Kisregények. [Macskajáték, Tóték, „Rózsakiállítás”], vál. és sajtó alá rend. RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987;
  • Tóték, „Rózsakiállítás”. Kisregények, Budapest, Szépirodalmi, Olcsó könyvtár, 1990;
  • Tóték. Kisregény, utószó: N. HORVÁTH Béla, Budapest, Móra, Diákkönyvtár, 1992;
  • Kisregények 1–2., [Macskajáték. Tóték is], szerk., s. a. r.: GYŐRI János, Budapest, Pesti Szalon, 1994;
  • Tóték. Kisregény, Szentendre, Interpopulart, Populart füzetek, 1995, 1996;
  • Válogatott kisregények (Macskajáték, Tóték, Rózsakiállítás), összeáll.: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Palatinus, 2005;
 • Kisregények (Macskajáték, Tóték is), Budapest, Szépirodalmi, szerk., szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, Örkény István művei, 1981;
 • Kisregények, (Macskajáték, Tóték is), összeáll., jegyzetek: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Palatinus, Örkény István művei, 2001, 2008;Átdolgozások, színpadi, filmes adaptációk:

 • Tóték. Huszadik századi komédia. Technikai forgatókönyv, Örkény István regényéből filmre írta, rend.: FÁBRI Zoltán, dramaturg: BACSÓ Péter, operatőr: Illés György, [Budapest], Mafilm 1. Stúdió, 1969;
 • Az utolsó vonat. Drámai játék egy részben. ÖRKÉNY István novelláját színpadra alkalmazta: DURÓ Győző = Az utolsó vonat. Három pódiumjáték, Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, Színjátszók kiskönyvtára, 1981;


Saját átdolgozásai:

 • Zsugori. (MOLIÈRE után, SIMAI Kristóf és DÖBRENTEI Gábor hajdani magyarítása nyomán, ÖRKÉNY István újjáírásában színre került), Budapest, Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára, 1948.;
 • Különös házasság. Vígjáték, Mikszáth Kálmán [azonos c. regényéből] színpadra alkalmazta, GYÁRFÁS Miklóssal, Budapest, Állami Kiadó, 1949;
 • A falu rossza. TÓTH Ede színművét átdolgozta: ÖRKÉNY István, 1965. = Drámák, 3. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1982. = Drámák. 3. kötet, Budapest, Palatinus, 2003;


Örkény István műfordításai (válogatás):

 • Joseph CONRAD: Lord Jim. [Regény], Budapest, Hungaria, 1949;
 • Ernest HEMINGWAY: Búcsú a fegyverektől. Regény, budapest, Európa, 1958;
 • Eric KNIGHT: Lassie hazatér. [Örkény István a publikálási tilalom idején fordította. A könyv THURZÓ Gábor fordításaként jelenhetett meg.], ill.: CSERGEZÁN Pál, Budapest, Móra Kiadó, 1962;
 • Truman CAPOTE: Más hangok, más szobák. [Kisregény], Budapest, Európa, 1964;
 • Pierre Choderlos de LACLOS: Veszedelmes viszonyok, Budapest, Magyar Helikon, 1965;
 • Jean COCTEAU: Rettenetes szülők. [Dráma] – A harag éjszakái, Budapest, Szépirodalmi, 1965;
 • Alexandre DUMAS, père: Emlékeim, vál., ford., utószó, Budapest, Európa, 1966;
 • Tenessee WILLIAMS: „Az ifjúság édes madara”, Budapest, Qualiton, 1966;Örkény István kéziratos műfordításai, átdolgozásai az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában és az Országos Színházi Múzeum és Intézetben:

 • Marcel AYMÉ: Clérambard. Vígjáték 4 felvonásban. [Gépirat. 1960 körül]; Jelzet: MM 8581, 8582
 • François BILLETDOUX: Csin-csin. [Tchin-tchin.] Keserű vígjáték 4 felvonásban. [Gépirat. Bp.]; Jelzet: MM 15.277
 • [Max BROD]: Amerika. Dráma 2 részben. Franz Kafka [regényét színpadra alk.: --]. [Zenéjét szerezte: Gonda János. Bem.: Nemzeti Színház, 1968. máj. 24. Üp. Rend.: Marton Endre. Gépirat. 1967]; Jelzet: MM 8705 és MM 15.465-15.466
 • Mary [Coyle] CHASE: Barátom, Harvey. [Harvey.] Vígjáték 3 felvonásban. [Bem.: Vígszínház, 1963. Márc. 21., Rend.: Várkonyi Zoltán. Gépirat. 1962]; Jelzet: MM 9219 (Ügyelőpéldány) és 9218 (Súgópéldány)
 • Jean KERR: Mary, Mary. [Mary, Mary.] Vígjáték 3 felvonásban. Gépirat. Bp. é. n. Szerzői Jogvédő Hivatal; Jelzet: MM 19.185
 • MOLIÈRE: A fösvény. [Zsugori. L’avare.] Vígjáték 5 felvonásban. [Simai Kristóf Döbrentey Gábor hajdani magyarítása után átd..: Örkény István. Bem.: Madách Színház, 1948. jan. 16. Gépirat]; Jelzet: NSZ F 214/1
 • [ÖRKÉNY István ─ GYÁRFÁS Miklós]: Különös házasság. Mikszáth Kálmán [azonos c. regényét színpadra alk.: -. Gépirat]. Bp. é. n. Szerzői Jogvédő Hivatal; Jelzet: MM 23.229
 • G[rigorij L'vovics] [ROSAL'] ROSÁL ─ A[bdil'da] TAZSIBAJEV: Dzsomárt szőnyege. [Kover Zsomarta.] Mesejáték 4 felvonásban. [Gépirat]. Bp. é. n. Szerzői Jogvédő Hivatal; Jelzet: MM 20.524 és MM 23.178
 • Neil SIMON: Furcsa pár. [The odd couple.] Komédia 3 felvonásban. [Bem.: Pesti Színház 1968. jan. 6. Rend.: Várkonyi Zoltán. Gépirat. 1967]; Jelzet: MM 9637 (Ügyelőpéldány) és MM 9638 (Súgópéldány)
 • Neil SIMON: A [hétszáztizenkilences] 719-es lakosztály. [Plaza suite.] Három vígjáték. ─ Látogató a zöldövezetből. [Visitor from Mamaroneck.] ─ Látogató Hollywoodból. [Visitor from Hollywood.] ─ Látogató a Zöld Szalonból. [Visitor from Forest Hills.]. [Bem.: Vígszínház 1970. dec. 17. Rend.: Marton László. Gépirat. 1970]. Színlapon Hotel Plaza címmel (Végleges cím); Jelzet: MM 9639 (Súgópéldány) és MM 9640 (Ügyelőpéldány)
 • TÓTH Ede: A falu rossza. [Népszínmű 2 részben.]. Átdolgozás. [Gépirat]. Bp. 1965. Szerzői Jogvédő Hivatal; Jelzet: MM 20.025 és MM 14.684-14.687
 • Tennessee WILLIAMS: Az ifjúság édes madara. [Sweet bird of youth]. Színmű 3 felvonásban. [Zenéjét összeáll.: Simon Zoltán. Bem.: Katona József Színház, 1965. máj. 7. Üp. Díszletrajzzal. Rend.: Marton Endre. Gépirat. 1965]; Jelzet: MM 8898Hangoskönyvek

 • Örkény István: Egypercesek - Mácsai Pál előadásában, Budapest, Kossuth Kiadó, Mojzer Kiadó, 2003;
 • Örkény István: Azt meséld el Pista - Mácsai Pál előadásában, Budapest, Kossuth Kiadó, Mojzer Kiadó, 2006;
 • Örkény István: Van választásunk - További egypercesek Mácsai Pál előadásában, Budapest, Kossuth Kiadó, Mojzer Kiadó, 2008;
 • Élőszóval - a Hungaroton és a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István hangfelvételeiből válogató hangoskönyve, Budapest, Hungaroton, 2008;
 • Örkény István: Mese-levelek - Mácsai Pál előadásában, Budapest, Kossuth Kiadó, (Irodalmi Fülbevaló), 2010;
 • Örkény István: Macskajáték - Pogány Judit előadásában, Budapest, Kossuth Kiadó, 2012;